Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1455 42.11
347    Lazy Cows LAZYCOWS 119 30.90
984    Hệ thống đèn LIGHT 328 37.62
3122    Lights LIGHTS 141 56.65
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 4745 43.06
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3492 34.03
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 93 28.68
6740    Xổ số LOTT 251 46.60
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4576    Phân tập LQDDIV 464 22.87
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 269 22.70
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 129 29.81
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 831 43.53
13123    Trồng nho 2 LQDGRAPE 22 27.50
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 68 22.73
8971    LQDNUMBERS LQDNUMS 18 43.10
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 46 47.87
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 346 33.81
4601    2 xe ủi LQDXEUI 219 63.85
9876    Cấp số cộng LSCSC 80 25.66
15404    RLESTRING LSRLE 47 33.95
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 146 30.12
21046    LUCKY13 LUCKY13 144 22.99
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 966 40.57
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 251 38.97
3754    MAJMUN MAJMUN 54 40.96
3881    Majstor MAJSTOR 339 67.22
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1318 44.19
1338    Bộ ghép đầy đủ trọng số cực tiểu MATCH2 567 38.40
374    Count maximum matrices MATRIX 86 32.61
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 456 47.01
3896    Maximal Independent Set MAXISET 9 39.13
3944    Bee Walk MBEEWALK 367 70.31
4021    Bipalindrome MBIPALIN 251 44.68
3981    Shortest Regular Bracket MBRACKET 28 52.11
4053    Card Sorting MCARDS 449 48.28
4480    Chaos Strings MCHAOS 337 33.57
3942    Cleaning Robot MCLEAN 399 37.87
3889    Closest Number MCLONUM 256 27.75
3885    Coins Game MCOINS 528 53.16
3939    Search of Concatenated Strings MCONSTR 16 13.14
3970    Convert to Decimal Base System MCONVERT 5 55.56
3900    MinCut Query MCQUERY 5 35.29
3929    Different Digits MDIGITS1 35 25.81
3943    Nested Dolls MDOLLS 841 25.95
4034    Pizza Delivery MDOSTAVA 34 24.68
3030    Phần tử trung vị MEDIAN 380 33.70
30620    Dynamic Median MEDQUERY 45 31.17
3962    ELEVATOR II MELE2 223 35.03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.