Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4181    MELE3 MELE3 243 50.92
934    Truyền tin MESSAGE 1755 29.86
982    Mưa thiên thạch METERAIN 464 26.37
4318    Catch Fish MFISH 240 45.35
4052    Game MGAME1 30 38.10
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 286 23.12
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 346 29.30
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2063 42.93
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 321 40.27
5949    May cờ MKFLAGS 208 63.27
3975    Most Servings Meal MKUHAR 126 38.37
3861    Laser Phones MLASERP 527 36.58
3935    SHIFT Operator on Matrix MMATRIX 158 52.88
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 999 53.95
3933    Minimum Permutation MMINPER 107 58.44
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 79 40.64
3647    Moebius MOEBIUS 1 2.22
15865    Morse decoding MORSEDEC 75 42.20
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
3930    Group Partition MPART 43 29.52
4063    Sell Pigs MPIGS 21 49.06
4259    Pilots MPILOT 821 47.43
3948    Polynomial Evaluation - Angry Teacher MPOLEVAL 13 31.91
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 178 51.71
4038    Counting The Way of Bracket Replacement MREPLBRC 189 50.31
4483    Roads Repair MROADS 105 42.11
4062    Rob Mini-Safe MSAFE 76 60.82
4226    Japan MSE06H 418 27.53
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 80 48.56
4195    GCD Determinant MSE08H 16 80.95
4191    Sky Code MSKYCODE 29 52.00
3937    Wooden Sticks MSTICK 646 40.59
3982    String problem MSTRING 199 65.29
15665    Chỉ là phép nhân MTANUM 4 30.00
4083    Tele Broadcast MTELE 40 60.92
3868    Total Flow MTOTALF 136 43.77
3974    Another Tree Problem MTREE 497 37.91
3912    Color a tree MTREECOL 21 31.73
3895    Matrix Game MTRGAME 3 30.77
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 138 34.21
733    Mountain Walking MTWALK 1213 26.13
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
706    Nhân 1 MULONE 1508 22.63
4100    Sum of Vectors MVECTOR 53 34.36
3979    Whirligig number MZVRK 340 54.59
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
1766    Số học 2 NEWJ 46 25.85
4009    Naruto học máy tính NHPAINT 96 27.95
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 101 46.22
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.