Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4181    MELE3 MELE3 239 50.94
934    Truyền tin MESSAGE 1681 29.46
982    Mưa thiên thạch METERAIN 430 26.26
4318    Catch Fish MFISH 237 45.48
4052    Game MGAME1 30 38.10
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 278 23.01
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 337 29.51
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1985 42.71
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 320 40.25
5949    May cờ MKFLAGS 208 63.27
3975    Most Servings Meal MKUHAR 126 38.37
3861    Laser Phones MLASERP 526 36.54
3935    SHIFT Operator on Matrix MMATRIX 157 52.62
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 990 53.94
3933    Minimum Permutation MMINPER 106 58.33
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 77 40.36
3647    Moebius MOEBIUS 1 2.22
15865    Morse decoding MORSEDEC 75 42.59
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
3930    Group Partition MPART 43 29.52
4063    Sell Pigs MPIGS 21 49.06
4259    Pilots MPILOT 793 47.29
3948    Polynomial Evaluation - Angry Teacher MPOLEVAL 13 31.91
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 177 52.45
4038    Counting The Way of Bracket Replacement MREPLBRC 188 50.52
4483    Roads Repair MROADS 105 42.11
4062    Rob Mini-Safe MSAFE 76 60.82
4226    Japan MSE06H 412 27.41
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 80 48.56
4195    GCD Determinant MSE08H 16 80.95
4191    Sky Code MSKYCODE 29 52.00
3937    Wooden Sticks MSTICK 630 40.71
3982    String problem MSTRING 197 65.28
15665    Chỉ là phép nhân MTANUM 4 30.00
4083    Tele Broadcast MTELE 39 60.47
3868    Total Flow MTOTALF 135 43.95
3974    Another Tree Problem MTREE 485 37.66
3912    Color a tree MTREECOL 21 31.73
3895    Matrix Game MTRGAME 3 30.77
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 135 34.71
733    Mountain Walking MTWALK 1178 26.33
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
706    Nhân 1 MULONE 1494 22.65
4100    Sum of Vectors MVECTOR 53 34.36
3979    Whirligig number MZVRK 338 54.49
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
1766    Số học 2 NEWJ 46 25.85
4009    Naruto học máy tính NHPAINT 95 27.79
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 101 46.22
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.