Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4181    MELE3 MELE3 255 48.92
934    Truyền tin MESSAGE 1863 30.04
982    Mưa thiên thạch METERAIN 537 27.16
4318    Catch Fish MFISH 247 45.70
4052    Game MGAME1 30 38.10
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 31.39
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 323 23.32
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 385 29.57
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2209 42.88
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 322 40.33
5949    May cờ MKFLAGS 210 63.31
3975    Most Servings Meal MKUHAR 133 38.39
3861    Laser Phones MLASERP 541 36.46
3935    SHIFT Operator on Matrix MMATRIX 162 52.84
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 1024 54.09
3933    Minimum Permutation MMINPER 110 59.07
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 88 40.06
3647    Moebius MOEBIUS 1 2.22
15865    Morse decoding MORSEDEC 77 41.13
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
3930    Group Partition MPART 45 29.93
4063    Sell Pigs MPIGS 25 50.00
4259    Pilots MPILOT 881 47.54
3948    Polynomial Evaluation - Angry Teacher MPOLEVAL 13 31.91
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 184 51.88
4038    Counting The Way of Bracket Replacement MREPLBRC 216 48.59
4483    Roads Repair MROADS 110 41.16
4062    Rob Mini-Safe MSAFE 77 60.34
4226    Japan MSE06H 446 27.24
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 82 48.00
4195    GCD Determinant MSE08H 17 81.82
4191    Sky Code MSKYCODE 34 41.90
3937    Wooden Sticks MSTICK 678 40.77
3982    String problem MSTRING 203 65.47
15665    Chỉ là phép nhân MTANUM 4 30.00
4083    Tele Broadcast MTELE 44 63.04
3868    Total Flow MTOTALF 144 43.12
3974    Another Tree Problem MTREE 543 38.35
3912    Color a tree MTREECOL 22 32.41
3895    Matrix Game MTRGAME 3 30.77
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 160 33.37
733    Mountain Walking MTWALK 1318 25.95
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
706    Nhân 1 MULONE 1549 22.60
4100    Sum of Vectors MVECTOR 53 34.36
3979    Whirligig number MZVRK 345 54.72
11874    Bữa tiệc NAIL 25 71.74
1766    Số học 2 NEWJ 47 26.06
4009    Naruto học máy tính NHPAINT 99 28.12
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 103 45.88
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.