Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
343    Sa mạc NK05DSRT 339 23.99
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.21
342    Bốc sỏi NK05MNIM 523 32.49
341    Trật tự NK05ORDR 132 21.20
12254    Dãy ngoặc đúng NKBRACKE 402 25.43
7036    Tráo bài NKCARD 470 93.18
21142    NKGAME NKGAME 1 1.03
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 23.24
11953    NKTable NKTABLE 324 22.18
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 656 20.06
2978    Vần hoàn hảo NPR 161 22.74
2827    Hành Tinh Đá NSP 320 29.52
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.02
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
10168    Trồng hoa NTFLOWER 29 31.15
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
4994    Suft Permutation NTSURF 92 34.30
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 881 64.92
3530    Biến đổi số NUMBER 905 36.55
21804    Multiples NUMVN 50 39.19
10931    Online Bridge Searching ONBRIDGE 79 37.78
4010    Chặt cây OPTCUT 574 35.26
3273    Order statistic set ORDERSET 406 35.70
4155    OTOCI OTOCI 66 43.95
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 95 28.74
4839    Ant PA06ANT 228 43.95
3587    Prime Again PAGAIN 338 15.52
3898    Even Palindrome PALDR 95 21.66
1807    Xâu đối xứng PALINX 109 14.41
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1174 29.14
3022    Tập hợp động (Pascal Version) PASSET 104 37.26
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 143 26.65
8043    ISPIS PBCISPIS 303 33.36
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 889 38.35
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1224 30.37
12191    Cuộc thi lập trình PCONTEST 15 37.50
6900    Hoán vị PER 101 45.08
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
8608    Perfect Rectangles PERREC 74 63.72
4180    Pizza Location PIZZALOC 475 26.00
11899    Queen Game PK11E 9 17.24
11901    Paths in a Tree PK11I 11 41.18
4156    PLAHTE PLAHTE 10 55.56
1430    Khoảng cách mong manh POINT 41 29.56
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.65
5459    POSLOZI POSLOZI 17 22.31
5849    A cộng B version 2 POST2 118 14.24
6743    Ăn khoai POTATO 520 41.36
3026    Lũy thừa POWER 592 40.21
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.