Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
343    Sa mạc NK05DSRT 320 23.66
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.37
342    Bốc sỏi NK05MNIM 479 31.10
341    Trật tự NK05ORDR 129 21.18
12254    Dãy ngoặc đúng NKBRACKE 358 24.16
7036    Tráo bài NKCARD 443 93.74
21142    NKGAME NKGAME 1 1.11
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 23.24
11953    NKTable NKTABLE 303 21.95
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 623 20.16
2978    Vần hoàn hảo NPR 149 22.63
2827    Hành Tinh Đá NSP 313 29.50
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.35
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
10168    Trồng hoa NTFLOWER 29 31.15
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
4994    Suft Permutation NTSURF 90 35.88
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 779 61.64
3530    Biến đổi số NUMBER 851 36.20
21804    Multiples NUMVN 50 39.19
10931    Online Bridge Searching ONBRIDGE 71 38.25
4010    Chặt cây OPTCUT 529 35.52
3273    Order statistic set ORDERSET 359 35.49
4155    OTOCI OTOCI 65 42.19
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 93 29.15
4839    Ant PA06ANT 208 44.18
3587    Prime Again PAGAIN 317 15.14
3898    Even Palindrome PALDR 94 21.96
1807    Xâu đối xứng PALINX 99 14.17
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1013 28.99
3022    Tập hợp động (Pascal Version) PASSET 103 37.14
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 121 25.54
8043    ISPIS PBCISPIS 302 33.31
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 808 37.84
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1175 30.61
12191    Cuộc thi lập trình PCONTEST 12 35.14
6900    Hoán vị PER 99 44.71
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
8608    Perfect Rectangles PERREC 73 63.55
4180    Pizza Location PIZZALOC 426 25.32
11899    Queen Game PK11E 9 17.24
11901    Paths in a Tree PK11I 11 41.18
4156    PLAHTE PLAHTE 10 55.56
1430    Khoảng cách mong manh POINT 40 29.38
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
5459    POSLOZI POSLOZI 16 21.85
5849    A cộng B version 2 POST2 95 12.55
6743    Ăn khoai POTATO 503 41.14
3026    Lũy thừa POWER 559 40.17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.