Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3790    Hội hoa xuân SFLOWERF 25 31.09
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 312 30.06
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1216 34.15
3040    Số hiệu tổ hợp SHTH 366 32.14
9063    Shuffling cards SHUFFLEK 37 58.75
7681    Tín hiệu SIGNAL 43 38.46
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 151 20.32
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 139 25.43
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
3732    Slikar SLIKAR 132 59.64
6682    Số lượng số SNAD 88 28.15
6857    Dãy số SNSEQ 235 53.50
3792    Khai bút đầu xuân SOPENP 253 38.36
3893    Space settlement SPACESET 76 30.03
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 494 31.03
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 73 43.32
3903    Special Hashing SPHASH 0 0.00
8096    Queue SPQUEUE 55 25.76
5423    Sequences SPSEQ 1102 32.96
7359    Sum SPSUM 199 21.11
3460    Hình vuông SQUARES 150 50.00
3972    Stargates STARGATE 3 25.00
971    Rải sỏi STONE1 463 32.70
4532    String reduction STREDUCE 83 30.24
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 84 25.68
973    Xâu con SUBSTR 2624 31.30
2580    Số phụ thuộc SUMS 368 21.56
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 201 56.15
3363    Svada SVADA 97 56.54
4378    Twofive TABLE5X5 18 60.78
3876    Tablica TABLIC 219 62.70
10128    Treasures and Vikings TANDV 77 49.55
4462    TAPN TAPN 137 40.34
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 626 15.93
1348    Dịch chuyển tức thời TELEPORT 100 36.79
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 794 28.08
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 84 55.34
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
11887    Kiểm tra siêu máy tính TNHTEST 113 36.03
9083    Cafe WIFI TNHWIFI 142 42.86
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 313 22.14
3835    Dã ngoại TOUR2509 5 12.96
4668    Quân tượng TPBISHOP 129 37.95
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 9 52.94
21068    Popular TPCPPLAR 30 31.62
5315    Dãy con tăng TPINCD 171 27.45
4826    JOURNEY TPJOUR 12 17.44
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.