Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2098    Tam giác vuông PRAVO 275 17.56
3642    Pretty Printing PRETTYP 57 45.60
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 518 39.00
911    Duyệt binh PYRAMID2 662 25.92
1780    Phương trình Pythagore nghiệm nguyên PYTHAEQ 157 23.82
3138    Các đại lý QBAGENTS 384 21.13
3501    Xây dựng đường QBBUILD 754 32.33
3161    Cắt bánh QBCAKE 111 18.65
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 916 41.68
3141    Tặng hoa QBFLOWER 43 25.76
3564    Pairs of Integers QBINT 62 43.66
3142    Trò chơi ở hội chợ QBMOUSE 37 32.82
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 840 35.88
3160    Cắt bánh pizza QBPIZZA 22 16.67
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 578 23.50
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1815 35.66
3125    Đến trường QBSCHOOL 1883 25.19
3172    Sắp xếp các viên bi QBSORT 75 43.23
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1547 33.33
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
3145    Cổ phiếu QBSTOCK 39 16.05
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3220 43.82
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 297 23.81
3137    Đếm cây nhị phân QBTREEK 103 23.66
3140    Chip & Dale QBWIRE 54 27.18
9657    Thích hợp QMATCH 55 45.91
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2633 33.28
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2078 34.37
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 244 30.71
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 111 23.00
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 60 59.74
10174    Túi Fibonacci QTKNAP 43 40.27
20947    Một bài tập về cây QTREEV 66 12.12
1806    Truy vấn trên cây QTREEX 132 15.09
9658    Số không may mắn QULNUM 17 25.35
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
2474    Rào Vườn RAOVUON 43 36.21
7647    Hình chữ nhật REC04 118 41.57
979    Các hình chữ nhật RECT1 99 16.65
2941    Khối tam chữ nhật II RECT3_2 7 24.39
1358    Chu vi các hình chữ nhật RECTP 55 18.20
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
3865    Reljef RELJEF 27 66.67
338    Roads ROADS 959 22.72
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 124 56.14
1732    Cân thăng bằng RTF 66 24.62
3163    Tô màu các hình tròn SCIRCLE 10 23.81
3793    Trò chơi nhặt quà SCOLLECT 202 23.55
3362    Setnja SETNJA 286 16.01
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.