Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4095    DORUCAK DORUCAK 10 13.60
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
3179    Congruence Equation DPEQN 25 25.58
15862    Permutation counting DPER 152 57.43
3267    D-query DQUERY 721 41.79
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 72 20.08
4584    Đổi tiền DTDOI 1187 26.17
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 307 38.40
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 587 26.81
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3641    Earthquakes EARTHQK 50 46.62
1336    Thả trứng , trò giải trí tuổi teen EGG 400 22.65
28118    Thả trứng 2 EGG2 4 35.71
1350    Thống nhất đất nước ELECT 61 21.84
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 810 33.86
1323    Mạng điện ENET 206 26.27
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 388 68.24
4141    Euler Totient Function ETF 722 29.54
21614    EXPAR EXPAR 89 21.22
2472    Đua xe công thức 1 F1 72 31.43
2473    Đua xe công thức 2 F2 5 35.29
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 14.29
3899    Finding Fractions FINFRAC 55 25.74
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.11
1339    Giao lưu FLOW1 233 28.43
4477    Flower growing FLOWGROW 119 31.28
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2418 28.84
5467    Finding password FP 110 38.42
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
3902    Fight with functions FWFUNC 1 50.00
12056    Nubulsa Expo FZ10B 3 33.33
10245    Ngày 31 tháng 12 GAME3112 318 51.76
2678    Closest distance GANNHAT 67 28.43
2549    Tổng các ước chung lớn nhất GCDSUM 165 22.92
3565    Choosing Gloves GLOVE 58 26.06
1316    Đảo giấu vàng GOLD 236 64.97
3753    GONDOR GONDOR 397 63.30
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 405 42.42
3170    Đánh số đồ thị GRNUM 1 4.35
2684    Phân nhóm GROUP 160 30.23
5468    Going to school GS 25 50.00
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1031 25.08
2463    Trò chơi với những đồng xu GWCOINS 36 50.65
1755    HAOI 5000 HAOI5000 245 35.55
8588    Harbingers HARBINGE 62 25.06
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.