Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4677    Di chuyển TPMOVE 81 49.61
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 263 23.79
3643    Traffic Network TRAFFICN 748 19.66
14736    Hình thang TRAPEZOI 34 66.13
3197    Tree Construction TREECST 56 22.87
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
4244    Tree Num TREENUM 255 26.56
3833    Tresnja TRES 85 74.05
3733    Trezor TREZOR 32 74.07
1372    Diện tích các tam giác vuông cân TRIANGLE 85 39.09
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 109 21.86
2961    Triomino Game TRIOMINO 64 42.47
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 22.01
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 14.95
8656    TRI TRI_ 16 50.00
4354    Snowflakes TWINSNOW 347 21.73
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 69 51.95
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 768 37.00
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 132 32.04
6820    Hai phép gán TWOREG 63 27.30
1345    Du lịch TWOSAT 164 27.66
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
3162    Tổng vector VECTOR 1130 29.17
1733    Số không (I) VN_ZR_I 183 30.66
1796    Số không (II) VN_ZR_II 39 21.13
20871    Số may mắn VOSLUCKY 14 19.48
5377    ICEFROG VUKVN 468 33.61
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.69
15403    Cái giếng (bản khó) WELL2 1 50.00
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 66.67
9521    Từ WORD01 30 18.32
3638    Word Counting WORDCNT 1156 26.53
3173    Tách từ WS 152 34.88
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 400 23.52
5271    A Coin Game XOINC 140 60.98
1306    Phép Xor XOR 45 35.47
15878    Phần tử thứ K YPKTH 263 36.58
1773    Yugi-Oh YUGI 557 44.22
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.