Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4677    Di chuyển TPMOVE 85 49.44
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 283 23.67
3643    Traffic Network TRAFFICN 786 19.78
14736    Hình thang TRAPEZOI 37 67.16
3197    Tree Construction TREECST 56 22.41
15846    Tree counting TREEK 23 32.00
4244    Tree Num TREENUM 255 26.47
3833    Tresnja TRES 86 74.24
3733    Trezor TREZOR 32 74.07
1372    Diện tích các tam giác vuông cân TRIANGLE 85 38.10
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 109 21.86
2961    Triomino Game TRIOMINO 66 43.39
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 21.95
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 14.81
8656    TRI TRI_ 16 50.00
4354    Snowflakes TWINSNOW 354 21.71
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 74 52.83
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 779 37.40
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 135 32.34
6820    Hai phép gán TWOREG 63 27.30
1345    Du lịch TWOSAT 169 28.13
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 22 38.89
3162    Tổng vector VECTOR 1162 29.15
1733    Số không (I) VN_ZR_I 185 30.75
1796    Số không (II) VN_ZR_II 40 19.45
20871    Số may mắn VOSLUCKY 14 19.48
5377    ICEFROG VUKVN 479 33.72
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 89 44.72
15403    Cái giếng (bản khó) WELL2 1 50.00
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 66.67
9521    Từ WORD01 30 18.32
3638    Word Counting WORDCNT 1160 26.52
3173    Tách từ WS 161 34.87
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 406 24.26
5271    A Coin Game XOINC 144 60.61
1306    Phép Xor XOR 46 35.84
15878    Phần tử thứ K YPKTH 277 36.77
1773    Yugi-Oh YUGI 583 44.72
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.