Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4677    Di chuyển TPMOVE 81 49.61
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 251 23.54
3643    Traffic Network TRAFFICN 705 19.62
14736    Hình thang TRAPEZOI 34 67.21
3197    Tree Construction TREECST 51 23.40
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
4244    Tree Num TREENUM 254 26.52
3833    Tresnja TRES 85 74.05
3733    Trezor TREZOR 32 74.07
1372    Diện tích các tam giác vuông cân TRIANGLE 81 40.78
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 108 21.67
2961    Triomino Game TRIOMINO 64 42.47
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 22.04
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 14.95
8656    TRI TRI_ 16 50.00
4354    Snowflakes TWINSNOW 343 21.67
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 67 51.57
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 719 36.64
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 129 31.96
6820    Hai phép gán TWOREG 63 27.30
1345    Du lịch TWOSAT 146 26.73
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
3162    Tổng vector VECTOR 1079 28.96
1733    Số không (I) VN_ZR_I 180 31.48
1796    Số không (II) VN_ZR_II 38 20.91
20871    Số may mắn VOSLUCKY 14 19.48
5377    ICEFROG VUKVN 442 33.27
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
15403    Cái giếng (bản khó) WELL2 1 50.00
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 61.54
9521    Từ WORD01 30 18.32
3638    Word Counting WORDCNT 1137 26.64
3173    Tách từ WS 145 35.05
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 393 23.54
5271    A Coin Game XOINC 136 60.50
1306    Phép Xor XOR 44 35.29
15878    Phần tử thứ K YPKTH 231 35.37
1773    Yugi-Oh YUGI 513 45.06
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.