Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4146    Vòng tròn số CON 255 45.39
4154    IZBORI IZBORI 12 31.58
4155    OTOCI OTOCI 65 42.19
4156    PLAHTE PLAHTE 10 55.56
4180    Pizza Location PIZZALOC 445 25.54
4181    MELE3 MELE3 247 50.49
4191    Sky Code MSKYCODE 34 41.90
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 81 48.18
4195    GCD Determinant MSE08H 16 80.95
4208    Coder Rating CRATE 946 32.66
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 93 28.68
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1469 42.16
4226    Japan MSE06H 432 27.21
4244    Tree Num TREENUM 254 26.52
4259    Pilots MPILOT 845 47.51
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4318    Catch Fish MFISH 242 45.32
4329    Counting K-Rectangle KRECT 103 42.64
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 896 40.09
4354    Snowflakes TWINSNOW 346 21.71
4378    Twofive TABLE5X5 18 60.78
4390    Cards shuffing CARDSHUF 160 38.86
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4427    Ball game BALLGAME 151 19.63
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 75 20.42
4462    TAPN TAPN 137 40.34
4477    Flower growing FLOWGROW 119 30.81
4480    Chaos Strings MCHAOS 339 33.70
4483    Roads Repair MROADS 107 40.71
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 80 40.77
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 310 38.37
4502    Chinese restaurant CHNREST 345 19.96
4503    Ball game 3 BALGAME3 33 17.30
4532    String reduction STREDUCE 83 30.24
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 346 33.78
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 269 22.69
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 129 29.76
4576    Phân tập LQDDIV 468 22.78
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 146 30.12
4584    Đổi tiền DTDOI 1272 26.31
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 407 42.51
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 29 27.94
4601    2 xe ủi LQDXEUI 219 63.85
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 129 31.90
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 262 23.74
4668    Quân tượng TPBISHOP 130 36.98
4677    Di chuyển TPMOVE 81 49.61
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 310 26.99
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.