Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4146    Vòng tròn số CON 255 45.39
4154    IZBORI IZBORI 12 31.58
4155    OTOCI OTOCI 66 43.95
4156    PLAHTE PLAHTE 10 55.56
4180    Pizza Location PIZZALOC 473 26.02
4181    MELE3 MELE3 255 48.92
4191    Sky Code MSKYCODE 34 41.90
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 82 48.00
4195    GCD Determinant MSE08H 17 81.82
4208    Coder Rating CRATE 981 32.65
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 99 28.91
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1550 42.14
4226    Japan MSE06H 449 27.24
4244    Tree Num TREENUM 255 26.47
4259    Pilots MPILOT 891 47.71
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4318    Catch Fish MFISH 247 45.77
4329    Counting K-Rectangle KRECT 115 42.20
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 943 40.64
4354    Snowflakes TWINSNOW 354 21.75
4378    Twofive TABLE5X5 18 60.78
4390    Cards shuffing CARDSHUF 166 38.62
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4427    Ball game BALLGAME 159 19.93
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 77 20.62
4462    TAPN TAPN 139 40.40
4477    Flower growing FLOWGROW 120 30.67
4480    Chaos Strings MCHAOS 348 33.97
4483    Roads Repair MROADS 110 41.16
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 88 39.56
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 318 38.52
4502    Chinese restaurant CHNREST 360 19.84
4503    Ball game 3 BALGAME3 36 17.85
4532    String reduction STREDUCE 87 29.63
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 351 34.01
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 275 22.30
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 129 29.34
4576    Phân tập LQDDIV 479 22.86
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 146 30.12
4584    Đổi tiền DTDOI 1327 26.16
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 408 42.53
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 30 28.26
4601    2 xe ủi LQDXEUI 227 63.39
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 134 32.22
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 283 23.68
4668    Quân tượng TPBISHOP 132 36.35
4677    Di chuyển TPMOVE 85 49.44
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 323 26.73
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.