Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 854 43.30
4822    Chia nhóm CTNCLN 133 35.64
4826    JOURNEY TPJOUR 14 17.53
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 94 28.66
4839    Ant PA06ANT 222 44.28
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 540 31.33
4994    Suft Permutation NTSURF 92 34.67
5271    A Coin Game XOINC 141 61.11
5293    INCSEQ VN INCVN 415 21.81
5315    Dãy con tăng TPINCD 177 27.37
5372    Ếch con LQDFROG 110 35.78
5377    ICEFROG VUKVN 476 33.72
5423    Sequences SPSEQ 1214 33.33
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 17 22.31
5462    Art Plagiarism AP 28 47.67
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 161 40.34
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 111 38.39
5468    Going to school GS 26 50.00
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 137 27.12
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 116 14.16
5882    Triple Shoot KSPREE 335 33.09
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.35
5949    May cờ MKFLAGS 210 63.31
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 827 63.13
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 180 47.52
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 400 23.50
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 54 49.72
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 117 23.29
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 103 45.88
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 182 51.45
6682    Số lượng số SNAD 94 28.74
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 205 55.92
6740    Xổ số LOTT 256 46.99
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 516 41.24
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.92
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.