Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 831 43.53
4822    Chia nhóm CTNCLN 132 35.66
4826    JOURNEY TPJOUR 13 17.02
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 93 28.57
4839    Ant PA06ANT 215 43.77
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 511 31.24
4994    Suft Permutation NTSURF 92 34.76
5271    A Coin Game XOINC 138 60.70
5293    INCSEQ VN INCVN 403 21.92
5315    Dãy con tăng TPINCD 176 27.40
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
5377    ICEFROG VUKVN 458 33.58
5423    Sequences SPSEQ 1157 33.04
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 17 22.31
5462    Art Plagiarism AP 28 47.67
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 160 40.31
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 111 38.39
5468    Going to school GS 25 50.00
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 121 25.54
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 101 13.34
5882    Triple Shoot KSPREE 335 33.11
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.35
5949    May cờ MKFLAGS 208 63.27
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 802 62.24
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 175 46.85
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 399 23.49
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 115 23.05
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 101 46.22
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 179 51.70
6682    Số lượng số SNAD 91 28.24
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 203 55.73
6740    Xổ số LOTT 251 46.60
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 510 41.16
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.92
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.