Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2580    Số phụ thuộc SUMS 421 22.47
2684    Phân nhóm GROUP 181 30.72
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1332 34.83
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1638 33.57
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1951 36.10
2827    Hành Tinh Đá NSP 320 29.52
2961    Triomino Game TRIOMINO 66 43.09
2978    Vần hoàn hảo NPR 158 22.66
3021    Tập hợp động CPPSET 480 33.94
3024    Ai là sếp BOSS 191 33.33
3025    34 đồng xu COIN34 852 25.58
3026    Lũy thừa POWER 590 40.17
3030    Phần tử trung vị MEDIAN 411 33.96
3040    Số hiệu tổ hợp SHTH 395 32.00
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 387 19.71
3078    Copying DNA COPYDNA 8 10.81
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 655 20.03
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3473 43.91
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 893 35.70
3125    Đến trường QBSCHOOL 2044 25.32
3137    Đếm cây nhị phân QBTREEK 110 23.23
3138    Các đại lý QBAGENTS 403 21.51
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 659 24.36
3140    Chip & Dale QBWIRE 54 27.18
3141    Tặng hoa QBFLOWER 43 25.56
3142    Trò chơi ở hội chợ QBMOUSE 37 32.82
3145    Cổ phiếu QBSTOCK 39 16.05
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3152    Xây nhà HOUSE 64 42.79
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
3160    Cắt bánh pizza QBPIZZA 22 16.67
3161    Cắt bánh QBCAKE 120 19.64
3162    Tổng vector VECTOR 1153 29.02
3163    Tô màu các hình tròn SCIRCLE 10 23.81
3170    Đánh số đồ thị GRNUM 1 4.35
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.07
3172    Sắp xếp các viên bi QBSORT 76 41.15
3173    Tách từ WS 161 34.87
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 26 26.15
3196    Divisibility Relation DIVREL 76 42.20
3197    Tree Construction TREECST 56 22.41
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 21.95
3266    K-query KQUERY 1048 28.86
3267    D-query DQUERY 861 41.07
3271    K-query II KQUERY2 262 22.83
3273    Order statistic set ORDERSET 403 35.66
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.