Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
10168    Trồng hoa NTFLOWER 29 31.15
10173    String C11STR 62 25.28
10174    Túi Fibonacci QTKNAP 43 40.27
10245    Ngày 31 tháng 12 GAME3112 323 51.08
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 52 51.91
10931    Online Bridge Searching ONBRIDGE 79 37.78
11267    Arnook Defensive Line KL11B 14 30.30
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
11874    Bữa tiệc NAIL 25 71.74
11887    Kiểm tra siêu máy tính TNHTEST 114 36.02
11899    Queen Game PK11E 9 17.24
11901    Paths in a Tree PK11I 11 41.18
11953    NKTable NKTABLE 321 22.09
12056    Nubulsa Expo FZ10B 3 33.33
12191    Cuộc thi lập trình PCONTEST 15 37.50
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 127 55.87
12254    Dãy ngoặc đúng NKBRACKE 399 25.57
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 61 57.76
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
13026    Dãy ngoặc đúng phân biệt DBRACKET 46 28.45
13123    Trồng nho 2 LQDGRAPE 22 27.50
13155    Đếm xâu CVPDROME 133 47.08
14736    Hình thang TRAPEZOI 37 67.16
15403    Cái giếng (bản khó) WELL2 1 50.00
15404    RLESTRING LSRLE 47 33.95
15665    Chỉ là phép nhân MTANUM 4 30.00
15846    Tree counting TREEK 23 32.00
15857    Heap Counting CHEAP 25 34.45
15862    Permutation counting DPER 159 57.78
15865    Morse decoding MORSEDEC 77 41.13
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 140 25.21
15878    Phần tử thứ K YPKTH 272 36.56
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 154 20.44
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 13.73
19274    Operators BLOPER 285 18.83
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 26.88
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 202 43.52
20551    Sắp xếp HSPC14B 5 7.46
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 68 56.95
20554    Siêu mũ HSPC14E 31 17.28
20555    Giải thưởng HSPC14F 56 46.56
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 144 39.21
20558    Chơi nhảy HSPC14I 374 62.41
20559    Sàng HSPC14J 372 54.87
20560    Đếm HSPC14K 58 45.48
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.