Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4483    Roads Repair MROADS 105 42.11
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 79 40.64
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 309 38.43
4502    Chinese restaurant CHNREST 335 19.81
4503    Ball game 3 BALGAME3 33 17.30
4532    String reduction STREDUCE 83 30.24
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 344 33.76
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 267 22.62
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 129 30.95
4576    Phân tập LQDDIV 452 22.93
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 146 30.12
4584    Đổi tiền DTDOI 1210 26.21
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 405 42.42
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 29 27.94
4601    2 xe ủi LQDXEUI 216 63.62
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 129 31.90
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 254 23.68
4668    Quân tượng TPBISHOP 129 37.95
4677    Di chuyển TPMOVE 81 49.61
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 302 26.82
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 816 43.41
4822    Chia nhóm CTNCLN 127 35.00
4826    JOURNEY TPJOUR 12 17.44
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 93 29.15
4839    Ant PA06ANT 209 44.06
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 506 31.28
4994    Suft Permutation NTSURF 92 34.76
5271    A Coin Game XOINC 138 60.70
5293    INCSEQ VN INCVN 391 21.94
5315    Dãy con tăng TPINCD 174 27.40
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
5377    ICEFROG VUKVN 450 33.41
5423    Sequences SPSEQ 1136 32.96
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 16 21.85
5462    Art Plagiarism AP 28 47.67
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 160 40.31
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 110 38.42
5468    Going to school GS 25 50.00
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 121 25.54
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 95 12.58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.