Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4483    Roads Repair MROADS 108 40.94
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 82 40.13
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 315 38.42
4502    Chinese restaurant CHNREST 356 19.91
4503    Ball game 3 BALGAME3 35 17.63
4532    String reduction STREDUCE 84 30.27
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 350 33.96
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 271 22.61
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 129 29.67
4576    Phân tập LQDDIV 470 22.78
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 146 30.12
4584    Đổi tiền DTDOI 1300 26.32
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 407 42.51
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 30 28.26
4601    2 xe ủi LQDXEUI 223 63.48
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 134 32.22
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 269 24.03
4668    Quân tượng TPBISHOP 130 36.83
4677    Di chuyển TPMOVE 81 49.61
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 313 27.13
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 845 43.42
4822    Chia nhóm CTNCLN 133 35.64
4826    JOURNEY TPJOUR 14 17.53
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 94 28.66
4839    Ant PA06ANT 221 44.26
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 537 31.26
4994    Suft Permutation NTSURF 92 34.67
5271    A Coin Game XOINC 140 60.98
5293    INCSEQ VN INCVN 409 21.72
5315    Dãy con tăng TPINCD 176 27.32
5372    Ếch con LQDFROG 110 35.78
5377    ICEFROG VUKVN 470 33.58
5423    Sequences SPSEQ 1205 33.26
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 17 22.31
5462    Art Plagiarism AP 28 47.67
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 160 40.31
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 111 38.39
5468    Going to school GS 26 50.00
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 128 26.01
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 116 14.16
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.