Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4483    Roads Repair MROADS 103 41.88
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 74 38.97
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 299 38.49
4502    Chinese restaurant CHNREST 325 19.98
4503    Ball game 3 BALGAME3 33 17.30
4532    String reduction STREDUCE 83 30.24
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 330 33.50
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 263 23.01
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 129 31.21
4576    Phân tập LQDDIV 418 23.19
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 145 30.01
4584    Đổi tiền DTDOI 1117 26.13
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 403 42.32
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 28 27.61
4601    2 xe ủi LQDXEUI 215 63.54
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 116 31.55
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 250 23.49
4668    Quân tượng TPBISHOP 128 38.56
4677    Di chuyển TPMOVE 78 50.00
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 291 27.16
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 790 43.77
4822    Chia nhóm CTNCLN 125 34.66
4826    JOURNEY TPJOUR 12 17.44
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 92 28.98
4839    Ant PA06ANT 205 44.10
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 466 30.80
4994    Suft Permutation NTSURF 87 36.83
5271    A Coin Game XOINC 132 60.81
5293    INCSEQ VN INCVN 359 21.58
5315    Dãy con tăng TPINCD 168 27.24
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
5377    ICEFROG VUKVN 437 33.25
5423    Sequences SPSEQ 1046 32.81
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 16 22.81
5462    Art Plagiarism AP 27 47.06
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 159 40.47
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 109 38.65
5468    Going to school GS 25 51.56
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 121 25.75
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 91 12.03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.