Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4483    Roads Repair MROADS 100 41.46
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 59 37.77
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 284 37.99
4502    Chinese restaurant CHNREST 303 19.59
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
4532    String reduction STREDUCE 68 30.79
4542    Tìm hoán vị CTNAB 39 40.65
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 321 33.19
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 254 22.69
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 126 31.07
4576    Phân tập LQDDIV 404 23.30
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 142 30.02
4584    Đổi tiền DTDOI 1032 25.71
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 398 42.22
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 23 31.07
4601    2 xe ủi LQDXEUI 210 63.33
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 113 32.38
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 233 23.33
4668    Quân tượng TPBISHOP 113 38.56
4677    Di chuyển TPMOVE 78 50.00
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 277 27.09
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 732 44.10
4822    Chia nhóm CTNCLN 119 34.73
4826    JOURNEY TPJOUR 10 15.79
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 91 28.89
4839    Ant PA06ANT 188 45.49
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 444 30.96
4994    Suft Permutation NTSURF 85 36.45
5271    A Coin Game XOINC 126 61.24
5293    INCSEQ VN INCVN 330 21.18
5315    Dãy con tăng TPINCD 160 27.30
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
5377    ICEFROG VUKVN 410 33.55
5423    Sequences SPSEQ 975 33.02
5424    Tỉa cây COP3 27 25.15
5459    POSLOZI POSLOZI 15 23.36
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
5463    Bird or not bird BIRD 56 48.46
5464    Counting triangles CT 156 40.47
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 132 41.11
5467    Finding password FP 106 39.18
5468    Going to school GS 24 50.79
5469    Houses HOUSES2 6 30.43
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 105 26.90
5679    Frame NTFRAME 69 39.59
5680    SHEEP NTSHEEP 167 55.50
5849    A cộng B version 2 POST2 79 11.23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.