Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4483    Roads Repair MROADS 103 41.88
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 65 38.46
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 296 38.40
4502    Chinese restaurant CHNREST 315 19.82
4503    Ball game 3 BALGAME3 33 17.30
4532    String reduction STREDUCE 79 29.63
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 329 33.45
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 262 22.91
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 129 31.21
4576    Phân tập LQDDIV 414 23.20
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 145 30.01
4584    Đổi tiền DTDOI 1096 26.15
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 403 42.32
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 28 27.61
4601    2 xe ủi LQDXEUI 214 63.46
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 113 32.24
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 244 23.41
4668    Quân tượng TPBISHOP 127 38.77
4677    Di chuyển TPMOVE 78 50.00
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 288 27.18
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 779 43.81
4822    Chia nhóm CTNCLN 124 35.21
4826    JOURNEY TPJOUR 12 17.86
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 92 28.98
4839    Ant PA06ANT 205 44.10
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 455 30.70
4994    Suft Permutation NTSURF 86 36.64
5271    A Coin Game XOINC 126 61.24
5293    INCSEQ VN INCVN 352 21.57
5315    Dãy con tăng TPINCD 165 27.39
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
5377    ICEFROG VUKVN 429 33.21
5423    Sequences SPSEQ 1027 33.02
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 16 22.81
5462    Art Plagiarism AP 27 47.06
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 158 40.37
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 109 38.65
5468    Going to school GS 25 51.56
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 115 26.54
5679    Frame NTFRAME 69 39.59
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 88 11.78
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.