Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4483    Roads Repair MROADS 111 41.33
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 89 39.63
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 321 38.71
4502    Chinese restaurant CHNREST 368 19.90
4503    Ball game 3 BALGAME3 36 17.85
4532    String reduction STREDUCE 90 30.07
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 351 34.01
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 281 22.32
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 132 29.55
4576    Phân tập LQDDIV 482 22.91
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 146 30.12
4584    Đổi tiền DTDOI 1336 26.16
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 408 42.53
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 30 28.26
4601    2 xe ủi LQDXEUI 227 63.39
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 135 32.34
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 284 23.71
4668    Quân tượng TPBISHOP 133 36.25
4677    Di chuyển TPMOVE 85 49.07
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 329 26.82
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 864 43.47
4822    Chia nhóm CTNCLN 135 35.90
4826    JOURNEY TPJOUR 14 17.53
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 95 28.74
4839    Ant PA06ANT 228 43.95
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 555 31.23
4994    Suft Permutation NTSURF 92 34.30
5271    A Coin Game XOINC 144 60.61
5293    INCSEQ VN INCVN 426 22.06
5315    Dãy con tăng TPINCD 180 27.37
5372    Ếch con LQDFROG 110 35.78
5377    ICEFROG VUKVN 479 33.72
5423    Sequences SPSEQ 1237 33.45
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 17 22.31
5462    Art Plagiarism AP 28 47.67
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 162 40.37
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 111 38.39
5468    Going to school GS 27 50.72
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 143 26.65
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 118 14.24
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.