Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
8593    Covering the Corral CORRAL 44 44.52
8608    Perfect Rectangles PERREC 75 63.89
8656    TRI TRI_ 16 50.00
8657    The Bovine Accordion and Banjo Orchestra BAABO 38 23.29
8971    LQDNUMBERS LQDNUMS 19 44.07
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 41 67.86
9063    Shuffling cards SHUFFLEK 40 57.95
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
9067    Đồng hồ cát DHCAT 67 36.31
9083    Cafe WIFI TNHWIFI 148 41.46
9291    SPBINARY2 BINARY2 386 30.01
9495    Xoay đồng hồ CLOCK01 9 43.48
9521    Từ WORD01 30 18.32
9617    Tuyến xe buýt BUS_ 17 22.64
9657    Thích hợp QMATCH 55 45.06
9658    Số không may mắn QULNUM 17 25.35
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 156 29.93
9876    Cấp số cộng LSCSC 85 26.01
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 60 65.00
10038    Above the Median KMEDIAN 462 50.69
10039    Cow Steeplechase KSTEEPLE 81 50.44
10046    Trò chơi ngọt ngào C11GAME1 60 4.15
10128    Treasures and Vikings TANDV 77 49.55
10168    Trồng hoa NTFLOWER 29 31.15
10173    String C11STR 63 25.49
10174    Túi Fibonacci QTKNAP 43 40.27
10245    Ngày 31 tháng 12 GAME3112 332 50.67
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 52 51.91
10931    Online Bridge Searching ONBRIDGE 84 37.46
11267    Arnook Defensive Line KL11B 14 30.30
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
11874    Bữa tiệc NAIL 25 71.74
11887    Kiểm tra siêu máy tính TNHTEST 116 36.05
11899    Queen Game PK11E 9 17.24
11901    Paths in a Tree PK11I 11 41.18
11953    NKTable NKTABLE 326 21.98
12056    Nubulsa Expo FZ10B 3 33.33
12191    Cuộc thi lập trình PCONTEST 15 37.50
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 130 56.25
12254    Dãy ngoặc đúng NKBRACKE 413 25.56
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 61 57.76
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
13026    Dãy ngoặc đúng phân biệt DBRACKET 49 29.11
13123    Trồng nho 2 LQDGRAPE 22 27.50
13155    Đếm xâu CVPDROME 133 47.08
14736    Hình thang TRAPEZOI 37 67.16
15403    Cái giếng (bản khó) WELL2 1 50.00
15404    RLESTRING LSRLE 47 33.95
15665    Chỉ là phép nhân MTANUM 4 30.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.