Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2463    Trò chơi với những đồng xu GWCOINS 36 53.42
2464    Đếm các hình chữ nhật CRECT 322 47.82
2472    Đua xe công thức 1 F1 70 31.29
2473    Đua xe công thức 2 F2 5 35.29
2474    Rào Vườn RAOVUON 41 38.61
2549    Tổng các ước chung lớn nhất GCDSUM 151 21.81
2580    Số phụ thuộc SUMS 331 20.88
2678    Closest distance GANNHAT 64 28.01
2684    Phân nhóm GROUP 147 29.13
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1129 33.72
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1298 33.40
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1497 35.15
2827    Hành Tinh Đá NSP 304 29.38
2941    Khối tam chữ nhật II RECT3_2 7 24.39
2961    Triomino Game TRIOMINO 64 42.47
2978    Vần hoàn hảo NPR 144 23.57
3021    Tập hợp động CPPSET 338 32.99
3022    Tập hợp động (Pascal Version) PASSET 102 36.91
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
3024    Ai là sếp BOSS 164 35.90
3025    34 đồng xu COIN34 733 25.21
3026    Lũy thừa POWER 534 40.20
3030    Phần tử trung vị MEDIAN 312 33.02
3040    Số hiệu tổ hợp SHTH 351 32.23
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 283 20.65
3078    Copying DNA COPYDNA 8 11.59
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 578 20.12
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 2754 43.89
3122    Lights LIGHTS 138 56.59
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 750 37.10
3125    Đến trường QBSCHOOL 1527 24.79
3137    Đếm cây nhị phân QBTREEK 87 22.77
3138    Các đại lý QBAGENTS 328 20.38
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 491 23.21
3140    Chip & Dale QBWIRE 54 27.18
3141    Tặng hoa QBFLOWER 33 27.92
3142    Trò chơi ở hội chợ QBMOUSE 37 32.82
3145    Cổ phiếu QBSTOCK 39 16.05
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 47 20.96
3152    Xây nhà HOUSE 64 43.22
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
3160    Cắt bánh pizza QBPIZZA 17 15.23
3161    Cắt bánh QBCAKE 99 18.31
3162    Tổng vector VECTOR 992 28.79
3163    Tô màu các hình tròn SCIRCLE 10 23.81
3170    Đánh số đồ thị GRNUM 0 0.00
3171    Phòng cháy FIRE 29 6.84
3172    Sắp xếp các viên bi QBSORT 73 42.99
3173    Tách từ WS 130 39.33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.