Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2463    Trò chơi với những đồng xu GWCOINS 37 50.63
2464    Đếm các hình chữ nhật CRECT 408 47.53
2472    Đua xe công thức 1 F1 72 30.37
2473    Đua xe công thức 2 F2 5 35.29
2474    Rào Vườn RAOVUON 53 32.35
2549    Tổng các ước chung lớn nhất GCDSUM 188 25.06
2580    Số phụ thuộc SUMS 412 22.30
2678    Closest distance GANNHAT 69 29.15
2684    Phân nhóm GROUP 179 30.76
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1332 34.84
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1634 33.55
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1944 36.08
2827    Hành Tinh Đá NSP 320 29.52
2941    Khối tam chữ nhật II RECT3_2 7 24.39
2961    Triomino Game TRIOMINO 66 43.09
2978    Vần hoàn hảo NPR 158 22.66
3021    Tập hợp động CPPSET 477 33.87
3022    Tập hợp động (Pascal Version) PASSET 104 37.26
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
3024    Ai là sếp BOSS 191 33.33
3025    34 đồng xu COIN34 852 25.58
3026    Lũy thừa POWER 589 40.11
3030    Phần tử trung vị MEDIAN 409 33.92
3040    Số hiệu tổ hợp SHTH 395 32.00
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 386 19.76
3078    Copying DNA COPYDNA 8 10.81
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 655 20.03
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3456 43.89
3122    Lights LIGHTS 142 56.78
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 892 35.64
3125    Đến trường QBSCHOOL 2030 25.25
3137    Đếm cây nhị phân QBTREEK 110 23.23
3138    Các đại lý QBAGENTS 402 21.45
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 657 24.33
3140    Chip & Dale QBWIRE 54 27.18
3141    Tặng hoa QBFLOWER 43 25.56
3142    Trò chơi ở hội chợ QBMOUSE 37 32.82
3145    Cổ phiếu QBSTOCK 39 16.05
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3152    Xây nhà HOUSE 64 42.79
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
3160    Cắt bánh pizza QBPIZZA 22 16.67
3161    Cắt bánh QBCAKE 120 19.64
3162    Tổng vector VECTOR 1152 29.01
3163    Tô màu các hình tròn SCIRCLE 10 23.81
3170    Đánh số đồ thị GRNUM 1 4.35
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.07
3172    Sắp xếp các viên bi QBSORT 76 41.15
3173    Tách từ WS 160 34.83
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.