Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2463    Trò chơi với những đồng xu GWCOINS 36 53.42
2464    Đếm các hình chữ nhật CRECT 352 47.59
2472    Đua xe công thức 1 F1 72 31.43
2473    Đua xe công thức 2 F2 5 35.29
2474    Rào Vườn RAOVUON 43 36.21
2549    Tổng các ước chung lớn nhất GCDSUM 164 23.11
2580    Số phụ thuộc SUMS 354 21.22
2678    Closest distance GANNHAT 67 28.43
2684    Phân nhóm GROUP 158 30.19
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1191 34.02
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1395 33.73
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1638 35.41
2827    Hành Tinh Đá NSP 312 29.47
2941    Khối tam chữ nhật II RECT3_2 7 24.39
2961    Triomino Game TRIOMINO 64 42.47
2978    Vần hoàn hảo NPR 146 22.97
3021    Tập hợp động CPPSET 373 33.03
3022    Tập hợp động (Pascal Version) PASSET 103 37.14
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
3024    Ai là sếp BOSS 175 34.64
3025    34 đồng xu COIN34 774 25.51
3026    Lũy thừa POWER 556 40.43
3030    Phần tử trung vị MEDIAN 341 33.31
3040    Số hiệu tổ hợp SHTH 356 32.25
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 319 20.28
3078    Copying DNA COPYDNA 8 10.81
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 608 20.10
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 2983 43.49
3122    Lights LIGHTS 140 56.69
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 794 36.21
3125    Đến trường QBSCHOOL 1700 25.07
3137    Đếm cây nhị phân QBTREEK 103 23.66
3138    Các đại lý QBAGENTS 364 20.99
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 529 23.67
3140    Chip & Dale QBWIRE 54 27.18
3141    Tặng hoa QBFLOWER 43 25.76
3142    Trò chơi ở hội chợ QBMOUSE 37 32.82
3145    Cổ phiếu QBSTOCK 39 16.05
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3152    Xây nhà HOUSE 64 43.00
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
3160    Cắt bánh pizza QBPIZZA 17 14.56
3161    Cắt bánh QBCAKE 110 18.57
3162    Tổng vector VECTOR 1061 29.03
3163    Tô màu các hình tròn SCIRCLE 10 23.81
3170    Đánh số đồ thị GRNUM 0 0.00
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.13
3172    Sắp xếp các viên bi QBSORT 75 42.98
3173    Tách từ WS 134 39.31
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.