Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
5882    Triple Shoot KSPREE 314 32.97
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.40
5949    May cờ MKFLAGS 205 63.43
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 719 58.91
6230    Thứ tự từ điển GSP1 17 15.30
6247    Tráo bài CARDS 167 46.94
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 383 23.71
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 99 24.14
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 98 45.58
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 172 53.01
6682    Số lượng số SNAD 79 28.30
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 177 31.66
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 197 55.76
6740    Xổ số LOTT 248 46.50
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 485 41.23
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 5.08
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 200 40.34
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 108 21.67
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.53
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 378 67.97
6820    Hai phép gán TWOREG 63 27.30
6857    Dãy số SNSEQ 229 53.77
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 309 22.08
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 748 37.78
6900    Hoán vị PER 98 44.67
6967    Quả Cân LASCALE 574 48.06
7036    Tráo bài NKCARD 430 93.72
7359    Sum SPSUM 192 20.61
7647    Hình chữ nhật REC04 112 42.83
7681    Tín hiệu SIGNAL 36 36.67
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 83 25.74
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 63 51.45
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 47.37
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 72 43.96
7926    Knights KNIGHTS1 381 39.60
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 137 33.86
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 43 50.60
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 68 22.98
8043    ISPIS PBCISPIS 302 33.36
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 215 31.06
8096    Queue SPQUEUE 55 25.76
8588    Harbingers HARBINGE 60 23.85
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.