Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
5882    Triple Shoot KSPREE 323 33.03
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.40
5949    May cờ MKFLAGS 206 63.51
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 739 59.87
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 170 47.27
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 390 23.52
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 106 23.60
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 99 45.92
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 174 52.98
6682    Số lượng số SNAD 86 28.72
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 199 55.96
6740    Xổ số LOTT 250 46.52
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 496 41.14
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.92
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 201 40.20
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 108 21.67
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.00
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 380 67.96
6820    Hai phép gán TWOREG 63 27.30
6857    Dãy số SNSEQ 229 53.77
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 311 22.10
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 771 37.67
6900    Hoán vị PER 98 44.67
6967    Quả Cân LASCALE 582 47.89
7036    Tráo bài NKCARD 437 93.69
7359    Sum SPSUM 195 20.76
7647    Hình chữ nhật REC04 116 42.20
7681    Tín hiệu SIGNAL 36 36.67
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 83 25.68
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 64 51.23
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 47.37
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 72 43.48
7926    Knights KNIGHTS1 383 39.63
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 139 33.97
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 43 50.60
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 68 22.98
8043    ISPIS PBCISPIS 302 33.33
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 219 31.16
8096    Queue SPQUEUE 55 25.76
8588    Harbingers HARBINGE 61 24.03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.