Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
5882    Triple Shoot KSPREE 351 32.57
5916    Ngân hàng NTBANK 44 17.86
5949    May cờ MKFLAGS 212 62.98
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 981 67.14
6230    Dictionary order GSP1 19 15.79
6247    Tráo bài CARDS 208 47.61
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 423 23.96
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 54 49.72
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 126 23.22
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 104 46.03
6652    Skiers SKIVER1 11 23.64
6681    Point on the side of the rectangle MRECT1 188 51.17
6682    Số lượng số SNAD 102 29.31
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 179 31.70
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 207 55.99
6740    Xổ số LOTT 260 46.63
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.63
6743    Ăn khoai POTATO 529 41.78
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 23 39.73
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.62
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 202 40.28
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 110 21.96
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.00
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 424 67.61
6820    Hai phép gán TWOREG 64 27.53
6857    Dãy số SNSEQ 240 53.54
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 327 22.47
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 937 38.49
6900    Hoán vị PER 102 45.27
6967    Quả Cân LASCALE 685 47.56
7036    Tráo bài NKCARD 476 93.09
7359    Sum SPSUM 204 21.10
7647    Hình chữ nhật REC04 119 41.79
7681    Tín hiệu SIGNAL 50 39.89
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 86 25.55
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 77 52.73
7776    Kind of a blur ANARC09I 43 42.86
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 76 40.98
7926    Knights KNIGHTS1 403 40.00
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 141 33.96
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 27 27.35
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 49 47.21
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 70 21.93
8043    ISPIS PBCISPIS 305 33.41
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 250 31.54
8096    Queue SPQUEUE 56 25.88
8588    Harbingers HARBINGE 76 27.29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.