Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
5882    Triple Shoot KSPREE 341 33.33
5916    Ngân hàng NTBANK 44 17.91
5949    May cờ MKFLAGS 212 63.11
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 896 65.37
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 189 47.32
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 406 24.26
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 54 49.72
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 122 23.16
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 104 46.03
6652    Skiers SKIVER1 10 22.64
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 184 51.30
6682    Số lượng số SNAD 99 29.46
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 206 56.02
6740    Xổ số LOTT 256 46.99
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 526 41.67
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 22 38.89
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.84
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 201 40.20
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 109 21.86
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.00
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 417 68.04
6820    Hai phép gán TWOREG 63 27.30
6857    Dãy số SNSEQ 239 53.46
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 324 22.35
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 904 38.29
6900    Hoán vị PER 101 45.08
6967    Quả Cân LASCALE 642 48.34
7036    Tráo bài NKCARD 471 93.13
7359    Sum SPSUM 203 21.17
7647    Hình chữ nhật REC04 119 41.95
7681    Tín hiệu SIGNAL 50 40.11
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 85 25.44
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 75 53.01
7776    Kind of a blur ANARC09I 41 41.98
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 75 41.71
7926    Knights KNIGHTS1 399 39.84
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 140 33.91
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 49 47.21
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 69 22.46
8043    ISPIS PBCISPIS 304 33.38
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 247 31.28
8096    Queue SPQUEUE 55 25.76
8588    Harbingers HARBINGE 71 27.52
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.