Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
5882    Triple Shoot KSPREE 335 33.11
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.35
5949    May cờ MKFLAGS 208 63.27
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 801 62.23
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 174 46.98
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 399 23.49
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 114 22.87
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 101 46.22
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 179 51.70
6682    Số lượng số SNAD 91 28.24
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 203 55.73
6740    Xổ số LOTT 251 46.60
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 510 41.16
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.92
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 201 40.20
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 108 21.67
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.00
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 398 68.60
6820    Hai phép gán TWOREG 63 27.30
6857    Dãy số SNSEQ 235 53.50
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 315 22.18
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 838 37.92
6900    Hoán vị PER 99 44.71
6967    Quả Cân LASCALE 594 48.21
7036    Tráo bài NKCARD 450 93.85
7359    Sum SPSUM 199 21.11
7647    Hình chữ nhật REC04 118 41.57
7681    Tín hiệu SIGNAL 43 38.46
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 85 25.78
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 67 51.57
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 43.55
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 74 43.62
7926    Knights KNIGHTS1 390 39.74
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 140 33.97
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 46 47.87
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 68 22.73
8043    ISPIS PBCISPIS 302 33.31
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 233 30.72
8096    Queue SPQUEUE 55 25.76
8588    Harbingers HARBINGE 62 25.11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.