Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 25 25.58
3196    Divisibility Relation DIVREL 74 42.62
3197    Tree Construction TREECST 45 22.69
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 22.73
3266    K-query KQUERY 830 29.23
3267    D-query DQUERY 694 42.11
3271    K-query II KQUERY2 211 23.74
3273    Order statistic set ORDERSET 343 35.83
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 278 15.96
3363    Svada SVADA 97 56.54
3460    Hình vuông SQUARES 148 49.87
3467    Aladdin ALADDIN 312 44.36
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3469    Quảng cáo ADS 1439 48.92
3500    Công ty COMPANY3 134 45.43
3501    Xây dựng đường QBBUILD 687 32.67
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 284 24.17
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 858 41.01
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 153 26.60
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 82 55.43
3529    Khu vui chơi HCN2 18 19.44
3530    Biến đổi số NUMBER 782 36.38
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3536    Cắt dãy CUTSEQS 197 27.89
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
3564    Pairs of Integers QBINT 62 43.66
3565    Choosing Gloves GLOVE 58 26.06
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 437 19.64
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 299 30.57
3587    Prime Again PAGAIN 312 15.02
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 15.24
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 232 38.60
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 23.63
3638    Word Counting WORDCNT 1132 26.75
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 933 40.52
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 24 30.77
3641    Earthquakes EARTHQK 50 46.62
3642    Pretty Printing PRETTYP 56 45.71
3643    Traffic Network TRAFFICN 686 19.64
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 61.54
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 118 29.48
3646    Adventure Tourism ATOURISM 38 17.47
3647    Moebius MOEBIUS 0 0.00
3693    Maximum Sum KGSS 632 50.09
3703    Palindrome dài nhất PALINY 937 28.80
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.