Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 25 25.58
3196    Divisibility Relation DIVREL 74 42.62
3197    Tree Construction TREECST 44 22.55
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 22.86
3266    K-query KQUERY 822 29.21
3267    D-query DQUERY 687 42.23
3271    K-query II KQUERY2 205 22.99
3273    Order statistic set ORDERSET 337 35.82
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 276 15.87
3363    Svada SVADA 97 56.54
3460    Hình vuông SQUARES 145 49.47
3467    Aladdin ALADDIN 310 44.24
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3469    Quảng cáo ADS 1405 48.90
3500    Công ty COMPANY3 133 45.76
3501    Xây dựng đường QBBUILD 678 32.51
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 282 24.18
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 850 41.08
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 152 26.40
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 81 56.13
3529    Khu vui chơi HCN2 18 19.44
3530    Biến đổi số NUMBER 771 36.37
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3536    Cắt dãy CUTSEQS 195 28.06
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
3564    Pairs of Integers QBINT 61 43.93
3565    Choosing Gloves GLOVE 58 26.06
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 433 19.59
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 299 30.57
3587    Prime Again PAGAIN 311 15.01
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 15.38
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 227 38.57
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 23.63
3638    Word Counting WORDCNT 1129 26.73
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 929 40.53
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 24 30.77
3641    Earthquakes EARTHQK 50 46.62
3642    Pretty Printing PRETTYP 56 45.71
3643    Traffic Network TRAFFICN 678 19.65
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 61.54
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 116 29.78
3646    Adventure Tourism ATOURISM 38 17.47
3647    Moebius MOEBIUS 0 0.00
3693    Maximum Sum KGSS 631 50.03
3703    Palindrome dài nhất PALINY 892 29.09
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.