Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 23 24.41
3196    Divisibility Relation DIVREL 73 43.57
3197    Tree Construction TREECST 40 21.97
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 22.99
3266    K-query KQUERY 763 29.66
3267    D-query DQUERY 637 44.16
3271    K-query II KQUERY2 186 23.06
3273    Order statistic set ORDERSET 320 36.47
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 269 15.97
3363    Svada SVADA 97 56.81
3460    Hình vuông SQUARES 145 49.47
3467    Aladdin ALADDIN 304 44.80
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3469    Quảng cáo ADS 1356 48.76
3500    Công ty COMPANY3 120 44.69
3501    Xây dựng đường QBBUILD 650 32.40
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 274 24.14
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 801 41.50
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 149 26.07
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 71 58.64
3529    Khu vui chơi HCN2 16 20.43
3530    Biến đổi số NUMBER 743 36.32
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3536    Cắt dãy CUTSEQS 178 28.16
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
3564    Pairs of Integers QBINT 61 43.93
3565    Choosing Gloves GLOVE 57 25.69
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 400 19.31
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 291 30.98
3587    Prime Again PAGAIN 300 15.13
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 15.38
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 223 38.49
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 24.02
3638    Word Counting WORDCNT 1113 26.87
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 901 40.88
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 24 30.77
3641    Earthquakes EARTHQK 49 46.21
3642    Pretty Printing PRETTYP 55 45.69
3643    Traffic Network TRAFFICN 663 19.65
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 61.54
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 111 29.53
3646    Adventure Tourism ATOURISM 34 16.67
3647    Moebius MOEBIUS 0 0.00
3693    Maximum Sum KGSS 609 50.69
3703    Palindrome dài nhất PALINY 817 28.78
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.