Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 25 25.58
3196    Divisibility Relation DIVREL 74 42.62
3197    Tree Construction TREECST 52 23.53
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 22.04
3266    K-query KQUERY 933 29.10
3267    D-query DQUERY 769 41.53
3271    K-query II KQUERY2 228 23.09
3273    Order statistic set ORDERSET 362 35.22
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 285 16.03
3363    Svada SVADA 97 56.54
3460    Hình vuông SQUARES 151 50.00
3467    Aladdin ALADDIN 316 44.79
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3469    Quảng cáo ADS 1533 49.27
3500    Công ty COMPANY3 136 45.81
3501    Xây dựng đường QBBUILD 733 32.34
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 295 23.77
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 903 41.64
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 160 27.32
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 85 54.48
3529    Khu vui chơi HCN2 18 19.44
3530    Biến đổi số NUMBER 859 36.32
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3536    Cắt dãy CUTSEQS 205 27.81
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
3564    Pairs of Integers QBINT 62 43.66
3565    Choosing Gloves GLOVE 58 26.06
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 458 19.65
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 324 30.08
3587    Prime Again PAGAIN 319 15.17
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 14.95
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 238 38.71
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 23.24
3638    Word Counting WORDCNT 1143 26.64
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 956 40.47
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 24 30.77
3641    Earthquakes EARTHQK 50 46.62
3642    Pretty Printing PRETTYP 57 45.60
3643    Traffic Network TRAFFICN 719 19.64
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 61.54
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 122 29.81
3646    Adventure Tourism ATOURISM 38 17.47
3647    Moebius MOEBIUS 1 2.22
3693    Maximum Sum KGSS 684 49.37
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1030 29.16
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.