Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 23 24.41
3196    Divisibility Relation DIVREL 73 43.57
3197    Tree Construction TREECST 35 22.56
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 22.99
3266    K-query KQUERY 733 29.77
3267    D-query DQUERY 613 43.99
3271    K-query II KQUERY2 178 23.04
3273    Order statistic set ORDERSET 318 36.40
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 265 15.99
3363    Svada SVADA 97 56.81
3460    Hình vuông SQUARES 145 49.73
3467    Aladdin ALADDIN 300 44.65
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3469    Quảng cáo ADS 1326 48.84
3500    Công ty COMPANY3 120 44.69
3501    Xây dựng đường QBBUILD 637 32.63
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 273 24.14
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 796 41.41
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 145 25.89
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 71 58.64
3529    Khu vui chơi HCN2 16 20.43
3530    Biến đổi số NUMBER 736 36.33
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 57.89
3536    Cắt dãy CUTSEQS 156 28.93
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
3564    Pairs of Integers QBINT 61 43.93
3565    Choosing Gloves GLOVE 57 25.69
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 395 19.11
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 290 30.82
3587    Prime Again PAGAIN 299 15.19
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 15.38
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 218 38.98
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 24.02
3638    Word Counting WORDCNT 1107 26.83
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 893 40.98
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 24 30.77
3641    Earthquakes EARTHQK 49 46.21
3642    Pretty Printing PRETTYP 55 45.69
3643    Traffic Network TRAFFICN 646 19.72
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 61.54
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 110 30.04
3646    Adventure Tourism ATOURISM 34 16.67
3647    Moebius MOEBIUS 0 0.00
3693    Maximum Sum KGSS 594 50.89
3703    Palindrome dài nhất PALINY 789 28.62
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.