Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 5 35.29
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 27 26.72
3196    Divisibility Relation DIVREL 80 42.48
3197    Tree Construction TREECST 58 22.63
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 21.32
3266    K-query KQUERY 1137 29.52
3267    D-query DQUERY 927 41.14
3271    K-query II KQUERY2 311 23.37
3273    Order statistic set ORDERSET 425 35.86
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 318 16.52
3363    Svada SVADA 98 55.96
3460    Hình vuông SQUARES 160 50.25
3467    Aladdin ALADDIN 354 44.07
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3469    Quảng cáo ADS 1840 48.87
3500    Công ty COMPANY3 146 46.08
3501    Xây dựng đường QBBUILD 846 33.33
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 307 23.92
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 1044 42.18
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 163 27.45
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 91 54.23
3529    Khu vui chơi HCN2 20 21.24
3530    Biến đổi số NUMBER 944 36.62
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3536    Cắt dãy CUTSEQS 266 28.66
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 47.76
3564    Pairs of Integers QBINT 65 43.79
3565    Choosing Gloves GLOVE 58 26.06
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 519 20.04
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 379 28.58
3587    Prime Again PAGAIN 342 15.86
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 14.29
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 23.24
3638    Word Counting WORDCNT 1191 26.12
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1065 40.29
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3641    Earthquakes EARTHQK 50 46.62
3642    Pretty Printing PRETTYP 63 45.92
3643    Traffic Network TRAFFICN 835 19.90
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 66.67
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 140 30.29
3646    Adventure Tourism ATOURISM 40 18.01
3647    Moebius MOEBIUS 2 4.35
3693    Maximum Sum KGSS 845 49.22
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1307 29.75
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.