Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
15857    Heap Counting CHEAP 25 34.45
15862    Permutation counting DPER 158 57.66
15865    Morse decoding MORSEDEC 75 41.82
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 140 25.27
15878    Phần tử thứ K YPKTH 257 36.60
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 152 20.27
17191    Tong nghich dao C11NUM 14 15.62
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 14.29
19274    Operators BLOPER 246 18.61
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 26.88
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 197 43.14
20551    Sắp xếp HSPC14B 4 6.90
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 67 56.67
20554    Siêu mũ HSPC14E 31 17.28
20555    Giải thưởng HSPC14F 56 46.56
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 139 39.45
20558    Chơi nhảy HSPC14I 369 62.50
20559    Sàng HSPC14J 368 55.23
20560    Đếm HSPC14K 58 44.86
20561    Bất lặp HSPC14L 210 34.34
20871    Số may mắn VOSLUCKY 14 19.48
20947    Một bài tập về cây QTREEV 67 12.20
21046    LUCKY13 LUCKY13 144 22.99
21068    Popular TPCPPLAR 30 31.62
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 9 39.13
21142    NKGAME NKGAME 1 1.11
21614    EXPAR EXPAR 89 21.10
21804    Multiples NUMVN 50 39.19
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 111 28.35
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
28118    Thả trứng 2 EGG2 4 35.71
30620    Dynamic Median MEDQUERY 45 31.17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.