Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15846    Tree counting TREEK 23 32.00
15857    Heap Counting CHEAP 27 35.54
15862    Permutation counting DPER 172 56.46
15865    Morse decoding MORSEDEC 84 40.64
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 21 94.34
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 147 25.56
15878    Phần tử thứ K YPKTH 379 38.22
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 167 20.84
17191    Tong nghich dao C11NUM 16 16.51
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 7 14.04
19274    Operators BLOPER 375 21.60
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 22.94
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 208 43.96
20551    Sắp xếp HSPC14B 6 8.33
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 69 57.24
20554    Siêu mũ HSPC14E 32 17.49
20555    Giải thưởng HSPC14F 56 46.56
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 156 39.27
20558    Chơi nhảy HSPC14I 381 60.21
20559    Sàng HSPC14J 377 54.18
20560    Đếm HSPC14K 62 44.17
20561    Bất lặp HSPC14L 217 33.33
20871    Số may mắn VOSLUCKY 15 20.51
20947    Một bài tập về cây QTREEV 77 12.54
21046    LUCKY13 LUCKY13 172 24.13
21068    Popular TPCPPLAR 35 34.11
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 12 31.71
21142    NKGAME NKGAME 1 0.96
21614    EXPAR EXPAR 94 21.33
21804    Multiples NUMVN 53 40.40
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 123 29.62
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
28118    Thả trứng 2 EGG2 5 40.00
30620    Dynamic Median MEDQUERY 52 29.45
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.