Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
15857    Heap Counting CHEAP 25 34.45
15862    Permutation counting DPER 147 59.62
15865    Morse decoding MORSEDEC 62 43.50
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 130 25.23
15878    Phần tử thứ K YPKTH 220 35.76
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 146 19.87
17191    Tong nghich dao C11NUM 14 17.65
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 14.29
19274    Operators BLOPER 222 19.28
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 27.17
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 187 42.88
20551    Sắp xếp HSPC14B 4 7.02
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 65 56.08
20554    Siêu mũ HSPC14E 29 17.27
20555    Giải thưởng HSPC14F 47 47.22
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 121 38.46
20558    Chơi nhảy HSPC14I 350 62.50
20559    Sàng HSPC14J 349 54.94
20560    Đếm HSPC14K 46 43.89
20561    Bất lặp HSPC14L 200 34.44
20871    Số may mắn VOSLUCKY 14 19.48
20947    Một bài tập về cây QTREEV 54 10.98
21046    LUCKY13 LUCKY13 139 23.83
21068    Popular TPCPPLAR 29 31.03
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 9 52.94
21142    NKGAME NKGAME 1 1.11
21614    EXPAR EXPAR 89 21.44
21804    Multiples NUMVN 49 39.04
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 104 27.80
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
28118    Thả trứng 2 EGG2 4 35.71
30620    Dynamic Median MEDQUERY 33 31.29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.