Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
15857    Heap Counting CHEAP 25 34.45
15862    Permutation counting DPER 143 59.28
15865    Morse decoding MORSEDEC 61 43.93
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 19 93.18
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 120 25.71
15878    Phần tử thứ K YPKTH 192 34.80
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 139 19.69
17191    Tong nghich dao C11NUM 14 17.65
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 14.29
19274    Operators BLOPER 204 19.60
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 27.17
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 184 42.56
20551    Sắp xếp HSPC14B 4 7.02
20552    Uốn vuông HSPC14C 47 50.87
20553    Đội mũ HSPC14D 65 56.08
20554    Siêu mũ HSPC14E 28 17.03
20555    Giải thưởng HSPC14F 47 47.22
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 118 37.80
20558    Chơi nhảy HSPC14I 345 62.91
20559    Sàng HSPC14J 342 54.49
20560    Đếm HSPC14K 45 31.62
20561    Bất lặp HSPC14L 195 34.85
20871    Số may mắn VOSLUCKY 14 19.48
20947    Một bài tập về cây QTREEV 42 10.25
21046    LUCKY13 LUCKY13 139 23.97
21068    Popular TPCPPLAR 29 31.03
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 8 57.14
21142    NKGAME NKGAME 1 1.11
21614    EXPAR EXPAR 89 21.44
21804    Multiples NUMVN 48 39.44
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 98 27.34
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
28118    Thả trứng 2 EGG2 4 35.71
30620    Dynamic Median MEDQUERY 31 36.30
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.