Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
17545    Queens QUEENNB 302 97.27
17546    Jewelry JEWELNB 220 95.42
17557    Tổng ước chung lớn nhất VOGCDSUM 227 95.83
17589    Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VOBOARD2 154 95.44
17600    Chia mặt phẳng VOPLANE 46 97.37
17619    Bà Nà VOTELPH 32 92.68
17654    Query VQUERY 59 93.75
17662    Dãy ngoặc VOBRACK 101 96.92
17724    C11SEQ4 C11SEQ4 81 95.21
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
17809    CUNNING VOSCUN 153 96.87
17810    VOSTOUR VOSTOUR 155 97.75
17836    Dãy số may mắn NKLUCK 225 95.72
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 644 93.82
17853    VOI 2014 - Con duong Tung Truc MINROAD 1467 91.68
17864    VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất LCS2X 1123 94.72
17869    VOI 2014 - Chon Cong Viec JOBSET 436 95.50
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 960 95.33
17878    VOI 2014 - Chất Lượng Dịch Vụ QOS 357 95.56
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 661 93.52
19547    Đường lên Tây Trúc TAYTRUC 197 95.13
19548    Thủ đô CAPITAL 150 93.69
19582    Trò chơi xếp hình chữ nhật DHRECT 483 92.70
19583    Tính hàm DHFUNC 249 95.93
19584    Vườn cây DHGARDEN 166 95.20
19585    Dịch vụ truyền thông DHSERV 438 93.86
19586    Biểu thức logic DHLEXP 77 98.96
19825    Trimino DHTRIMI 16 98.25
19826    Tam giác DHTRI 18 81.82
19827    Tụ điện DHCIRCUI 43 95.37
20332    Sao may mắn LSTAR 103 96.21
20334    Đếm sao CSTARS 57 95.73
20335    Hoán đổi SWAPB 114 90.31
20351    Kho báu trong hang TREASRE 65 95.97
20352    Nhà hàng 5 sao RESTR 28 93.46
20353    Đổ xăng PETROLM 65 95.61
20441    Tổng ước chung lớn nhất 2 VMGCDSUM 48 95.29
20497    Aladdin và cây đèn cầy VMCANDLE 311 87.54
20548    Đếm hình chữ nhật VMHCN 87 97.95
20621    Quá béo VMQUABEO 242 97.04
20629    Tom and Jerry VMCOFFEE 61 94.78
20631    SPEED VMSPEED 75 96.88
20636    Dãy số may mắn VMLSEQ 34 95.37
20638    Giải cứu công chúa VMPRINCE 13 100.00
20645    Bảng quan hệ VMREL6 93 97.22
20650    Mỏ vàng VMGOLD 157 94.03
20675    Phân loại bi VMMARBLE 11 94.52
20690    Lại là cây khung VMWTREE 18 95.92
20693    Cây khung VMST 243 96.04
20724    Mê cung VMAZE 63 92.95
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.