Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 744 95.16
13268    VOI 2013 - Trao đổi thông tin MESSAGE1 416 94.55
13269    VOI 2013 - Mạng truyền thông COMNET 792 95.23
13270    VOI 2013 - Trộn xâu STMERGE 886 93.18
13271    VOI 2013 - Hành trình du lịch TOURS13 844 93.70
13272    VOI 2013 - Sản xuất đồ chơi ORGAN 256 95.65
13786    RABGAME - Hard version RABGAME1 56 95.74
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 54 96.12
14932    Lowest Common Ancestor LCA 421 37.01
15047    Trò chơi Empire VMEMPIRE 61 94.64
15051    RR VMRR 927 92.72
15068    Thời đại của các đế chế dừa VMAOCE 122 65.50
15191    Công việc tuyển dụng VMCOMP 312 92.65
15220    Dãy số VMSEQ 13 91.89
15222    Nhật thực sao Kim VMECLIP 141 89.90
15229    Hành trình đến đảo dừa VMYT 242 92.19
15230    Sin Cos Query VMSINCOS 82 95.52
15254    Slitherlink THSL 7 66.67
15264    Pin Mặt trời VMPIN 9 92.31
15282    Secret Garden VMFOUR 90 93.96
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 207 93.02
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 161 92.88
15384    Vườn cây của ba VMSUBSTR 342 95.88
15386    Xe VMROOK 46 88.79
15389    Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VMMIRROR 54 92.37
15397    Nhân ma trận VMATRIX 242 95.37
15401    Thử trí cân heo VMSCALE 36 94.21
15441    Trò chơi với những đồng xu VMCOINS 6 75.00
15468    Bé và Domino VMDOM2 27 30.16
15469    Dời Đô xứ Dừa VMTRIP 78 93.94
15496    Cối xay gió VMCXG 19 94.44
15497    Dãy đèn năm xưa VMBW 119 94.70
15587    Chia đoạn DIVSEQQ 233 95.31
17155    Substrings DIFFSTR 57 94.29
17193    Dua qua C11POST 202 94.33
17219    Lại là KMP REKMP 41 95.50
17227    Xoa day C11XOA 157 94.10
17305    Counting Star C11STAR 103 96.59
17306    Very Important People KVIP 214 94.91
17310    Uplan VNPLAN2 8 93.75
17312    Reminding Password NHREMIND 110 96.23
17383    Growing Pines C11PINES 274 93.82
17393    String Reconstruction C11SSTR 24 94.03
17405    Social Network VOSNET 254 95.82
17448    VOSTRIP VOSTRIP 19 98.04
17494    Xay hang rao VOSFENCE 29 100.00
17541    ACM ACMNB 720 94.55
17542    PERIOD PERIODNB 398 95.63
17543    Network NETWRKNB 220 94.55
17544    Beads BEADSNB 629 95.90
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.