Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
13151    Thám hiểm sao Mộc JUPI 76 95.19
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 735 95.12
13268    VOI 2013 - Trao đổi thông tin MESSAGE1 402 94.55
13269    VOI 2013 - Mạng truyền thông COMNET 775 95.14
13270    VOI 2013 - Trộn xâu STMERGE 875 93.16
13271    VOI 2013 - Hành trình du lịch TOURS13 816 93.93
13272    VOI 2013 - Sản xuất đồ chơi ORGAN 253 95.61
13786    RABGAME - Hard version RABGAME1 55 95.73
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 54 96.12
14932    Lowest Common Ancestor LCA 371 38.30
15047    Trò chơi Empire VMEMPIRE 61 94.64
15051    RR VMRR 918 92.69
15068    Thời đại của các đế chế dừa VMAOCE 122 65.50
15191    Công việc tuyển dụng VMCOMP 306 92.84
15220    Dãy số VMSEQ 13 91.89
15222    Nhật thực sao Kim VMECLIP 141 89.90
15229    Hành trình đến đảo dừa VMYT 236 92.32
15230    Sin Cos Query VMSINCOS 82 95.52
15254    Slitherlink THSL 7 66.67
15264    Pin Mặt trời VMPIN 9 92.31
15282    Secret Garden VMFOUR 90 93.96
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 207 93.02
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 158 92.82
15384    Vườn cây của ba VMSUBSTR 335 95.90
15386    Xe VMROOK 46 88.79
15389    Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VMMIRROR 54 92.37
15397    Nhân ma trận VMATRIX 240 95.34
15401    Thử trí cân heo VMSCALE 36 94.21
15441    Trò chơi với những đồng xu VMCOINS 6 75.00
15468    Bé và Domino VMDOM2 27 30.16
15469    Dời Đô xứ Dừa VMTRIP 77 93.92
15496    Cối xay gió VMCXG 19 94.44
15497    Dãy đèn năm xưa VMBW 108 94.38
15587    Chia đoạn DIVSEQQ 231 95.41
17155    Substrings DIFFSTR 57 94.29
17193    Dua qua C11POST 190 94.01
17219    Lại là KMP REKMP 41 95.50
17227    Xoa day C11XOA 156 94.09
17305    Counting Star C11STAR 102 96.58
17306    Very Important People KVIP 214 94.91
17310    Uplan VNPLAN2 8 93.75
17312    Reminding Password NHREMIND 110 96.23
17383    Growing Pines C11PINES 269 93.77
17393    String Reconstruction C11SSTR 24 94.03
17405    Social Network VOSNET 250 95.78
17448    VOSTRIP VOSTRIP 19 98.04
17494    Xay hang rao VOSFENCE 29 100.00
17541    ACM ACMNB 705 94.56
17542    PERIOD PERIODNB 394 96.62
17543    Network NETWRKNB 218 94.81
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.