Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 934 93.25
8195    Borrowing money DUGOVI 117 92.96
8719    Sequence queries UPIT 95 91.05
8760    Salesman SALESMAN 38 92.71
9015    FARMER LQDFARM 170 95.45
9027    KAMION KAMION 23 94.29
9073    Dãy số C11SEQ 1172 92.98
9074    Bán dừa KPLANK 1245 95.16
9075    Sửa cầu KBUILD 608 96.08
9152    Thu hoạch KCOLLECT 236 94.45
9153    Pha chế KMIX 111 93.22
9154    Bán hàng KTREEC 216 97.26
9187    REGIONS REGIONS 64 92.68
9203    Pirate đãng trí VMDEGREE 154 96.20
9204    Nối điểm VMLINES 80 97.24
9313    Tham ăn SMARTDOG 247 95.20
9360    Tổng trên ma trận! VMMTFIVE 193 95.54
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 48 98.82
9365    Kỷ lục đổ DOMINO VMDOMINO 50 97.50
9368    Di chuyển mã KNMANO 42 98.64
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
9411    Học sử KHISTORY 161 97.50
9412    Trồng hoa KDIFF 597 96.24
9413    Mật mã KPASS 50 88.68
9656    Binpacking BINPACK 174 95.53
9822    Làm quen bạn mới FSELECT 450 92.26
9833    Xếp hình FBRICK 452 93.20
9840    Công việc của Nguyên DSUMMITS 120 95.03
10015    Thứ tự dãy con C11SEQ2 178 94.94
10016    Những hình tròn C11CIR 112 97.81
10047    Trò chơi với bảng số C11GAME2 177 96.57
10055    Tính toán C11CAL 581 92.06
10067    Kén rể KENRE 43 95.53
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 243 92.61
10098    JOO PIPI C11PIPI 240 96.49
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
10118    Robin C11BC2 1048 94.95
10135    Đọng nước C11WATER 542 93.26
10172    Số nguyên tố C11PRIME 534 92.29
10198    Trò chơi 0 1 QTBIT 151 94.96
10218    C11DK2 C11DK2 110 98.87
10244    DIGITS DIGITS88 74 94.77
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 137 92.99
10248    Trò chơi của VOVA VOVAGAME 57 95.54
10262    Ninja học nhảy NINJUMP 33 95.12
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 304 94.17
10336    PLACE PLACE 203 97.76
10337    TRAKA TRAKA 73 97.78
10417    VOI 2012 Hành trình du lịch TRAVEL12 975 94.55
10418    VOI 2012 Điều động MOVE12 706 94.22
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.