Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2041 91.57
5723    Cái túi 2 DTTUI2 603 94.84
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 451 96.96
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 361 96.89
6184    Chocolate Buying CBUYING 1475 92.82
6188    Cái túi 3 NTHUGE 398 96.13
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 784 95.92
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 214 95.13
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 741 96.66
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2070 93.69
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2267 93.13
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2436 92.90
6317    Ổn định STABLE 1380 94.80
6319    Mã số thuế TAXID 304 96.03
6359    Rocks Game ROCKS 313 93.04
6364    Need For Speed SBOOST 527 94.39
6453    Ghép số lớn NUMCON 1816 90.84
6527    Mua đất LANDK 171 93.30
6561    Time Travel TTRAVEL 302 93.13
6602    Đế chế VNEMPIRE 812 95.30
6604    Trò chơi VNINGAME 50 91.84
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 315 95.81
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 159 95.35
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 170 94.09
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 843 94.98
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 132 96.47
6896    Máy tính COMPUTER 200 97.54
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1792 93.03
6970    KINGDOMS KINGDOMS 21 96.02
7292    Tìm số FINDNUM 1091 87.60
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 124 89.08
8109    Nước đọng V11WATER 1326 92.66
8110    Hội hoa V11HH 103 96.55
8111    Du lịch V11TOUR 114 98.31
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
8114    Tìm xâu V11STR 247 96.38
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 582 95.56
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3001 90.56
8165    VOI 2011 Hình chữ nhật bốn màu COLOREC 1310 95.60
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2445 92.42
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1254 93.91
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 971 92.99
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.