Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
22361    VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số CRYPTKEY 529 88.28
22364    VOI 2015 Day 2 - Cắt hình MINCUT 945 91.46
22365    VOI 2015 Day 2 - Chia phần VODIVIDE 625 95.69
22367    VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị VOITSORT 227 92.61
22368    VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ REFORM 697 94.08
22369    VOI 2015 Day 1 - Ruộng bậc thang TFIELD 679 94.63
23790    Vé xe miễn phí DHFRBUS 442 94.23
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 639 93.05
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 140 90.06
23793    Biểu thức DHEXP 957 92.66
23794    Khóa số DHLOCK 316 95.36
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 238 95.04
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 42 97.19
24742    Đảo bit VMDAOBIT 275 96.67
24743    Cây tiền lương VMSALARY 261 94.21
24780    Pizza VMPIZZA 195 95.76
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 29 97.22
24880    Tính tổng VMSUM2 41 94.44
24915    Bé và bảng số VMRESTO 208 98.11
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 81 88.93
24946    Thành phố cổ VMTOWN 54 96.04
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 33 88.00
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 45 97.53
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.33
24977    Cắt cây VMCUT2 82 95.00
24978    Các sợi dây VMROPES 34 97.20
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 72 96.26
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 190 96.10
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 347 95.67
25879    Bảng số BGBOARD 174 95.85
25880    Đếm tour BGTRAVEL 132 94.86
25881    MAGIC BGMAGIC 188 95.59
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 186 96.18
26036    Xếp phòng VOROOM 183 96.92
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 711 94.73
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 251 94.29
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 124 95.75
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 199 93.03
26127    Đốn Cây VODONCAY 161 94.03
26134    Hậu cần VOHAUCAN 221 95.98
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 98.00
26676    Tính hệ số VPHRANK 16 96.83
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 89 95.71
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 137 87.48
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 58 96.64
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 71 97.06
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 129 95.28
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 163 93.01
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.