Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
10433    VOI 2012 Robocon ROBOCON 1299 94.83
10467    VOI 2012 Qua cầu CROSS12 688 94.94
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 962 93.53
10555    Phát triển Quốc gia NKBUILD 181 96.78
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 33 94.62
11258    Dãy số QT QTSEQ 667 93.43
11717    MADAGASCAR 4 VM12CIR 14 100.00
11744    Scramble VMSCRMBL 41 99.30
11764    Làm mai mối VMRELATE 159 97.05
11767    X-game VMXGAME 20 92.59
11775    Người yêu hòa bình VM3SETS 49 88.29
11778    Mua nhà VMQTREE 52 95.24
11820    Defense of the Awesome VMDOTA 25 96.00
11822    Very Simple OCR System VMVSOS 11 88.68
11880    The problem for kid MAUGIAO 609 92.68
11896    Cây VMTREE 23 91.41
11897    Chia nhóm VMGROUP 44 96.12
11898    Trò chơi với bảng số VMGAME 15 93.55
11974    Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh C11NHL 151 96.22
11978    Tên đẹp C11BEAU 693 93.71
11991    Đổi chổ C11SWAP 81 92.94
12028    Dãy số hoàn hảo C11PF 183 94.06
12069    Búp bê nga C11DOLL 213 96.73
12070    Bảng ô vuông C11TOUCH 351 95.68
12160    Sân cỏ C11YARD 109 97.55
12162    Tiền tố và hậu tố C11STR2 1112 94.45
12192    Dãy số AMSSEQ 1876 93.79
12216    Bàn cờ PCHESS4 36 93.03
12217    Đoạn thẳng TCOSEG 36 97.70
12218    Bảng màu TCOCOLOR 15 94.12
12246    Dãy số 1 KSEQ1 476 95.73
12259    Quản lý công ty NKCOMP 130 90.46
12283    Phủ sóng WAVE 140 96.37
12475    Race (IOI 2011) LQDRACE 153 95.11
12524    Thử tài trí nhớ NKGSHOW 169 95.49
12528    Em tập đếm 1 NKCNT1 449 93.92
12529    Em tập đếm 2 NKCNT2 84 99.56
12565    Thử nghiệm Robot NKRTEST 23 97.20
12577    Câu đố của thần đèn C11GENIE 337 94.79
12578    Hai quân xe C11ROOKS 364 96.34
12593    Hang động C11CAVE 1056 93.09
12594    Đếm cặp C11PAIRS 1171 95.48
12599    K-DIGITS DIGIT 227 95.54
12631    Dãy số và số 7 C11SEVEN 96 95.32
12649    Nhà thông thái NKMAGE 33 94.29
12655    Strongly Connected Chemicals SCCHEM 33 94.49
12656    Assassin Creed ASSASSIN 91 96.79
12658    Ray Gun RAYGUN 128 97.11
12659    Space Beacon SPBEACON 34 85.71
12661    Gray Code GRAYCODE 25 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.