Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 1130 94.06
10433    VOI 2012 Robocon ROBOCON 1255 94.82
10467    VOI 2012 Qua cầu CROSS12 683 94.94
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 951 93.47
10555    Phát triển Quốc gia NKBUILD 176 96.71
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 33 94.62
11258    Dãy số QT QTSEQ 655 93.30
11717    MADAGASCAR 4 VM12CIR 14 100.00
11744    Scramble VMSCRMBL 41 99.30
11764    Làm mai mối VMRELATE 152 96.92
11767    X-game VMXGAME 20 92.59
11775    Người yêu hòa bình VM3SETS 49 88.29
11778    Mua nhà VMQTREE 51 95.76
11820    Defense of the Awesome VMDOTA 25 96.00
11822    Very Simple OCR System VMVSOS 11 88.68
11880    The problem for kid MAUGIAO 568 92.60
11896    Cây VMTREE 23 91.41
11897    Chia nhóm VMGROUP 44 96.12
11898    Trò chơi với bảng số VMGAME 15 93.55
11974    Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh C11NHL 151 96.22
11978    Tên đẹp C11BEAU 679 93.86
11991    Đổi chổ C11SWAP 81 92.94
12028    Dãy số hoàn hảo C11PF 183 94.06
12069    Búp bê nga C11DOLL 208 96.70
12070    Bảng ô vuông C11TOUCH 350 95.68
12160    Sân cỏ C11YARD 109 97.55
12162    Tiền tố và hậu tố C11STR2 1077 94.50
12192    Dãy số AMSSEQ 1806 93.81
12216    Bàn cờ PCHESS4 36 93.03
12217    Đoạn thẳng TCOSEG 36 97.70
12218    Bảng màu TCOCOLOR 15 94.12
12246    Dãy số 1 KSEQ1 472 95.71
12259    Quản lý công ty NKCOMP 119 90.00
12283    Phủ sóng WAVE 140 96.37
12475    Race (IOI 2011) LQDRACE 150 95.75
12524    Thử tài trí nhớ NKGSHOW 169 95.49
12528    Em tập đếm 1 NKCNT1 444 93.91
12529    Em tập đếm 2 NKCNT2 84 99.56
12565    Thử nghiệm Robot NKRTEST 23 97.20
12577    Câu đố của thần đèn C11GENIE 336 94.78
12578    Hai quân xe C11ROOKS 358 96.30
12593    Hang động C11CAVE 1025 92.96
12594    Đếm cặp C11PAIRS 1121 95.29
12599    K-DIGITS DIGIT 216 95.58
12631    Dãy số và số 7 C11SEVEN 96 95.32
12649    Nhà thông thái NKMAGE 33 94.29
12655    Strongly Connected Chemicals SCCHEM 33 94.49
12656    Assassin Creed ASSASSIN 91 96.78
12658    Ray Gun RAYGUN 128 97.11
12659    Space Beacon SPBEACON 34 85.71
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.