Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4100    Sum of Vectors MVECTOR 53 34.36
4141    Euler Totient Function ETF 770 29.83
4146    Vòng tròn số CON 255 45.39
4154    IZBORI IZBORI 12 31.58
4155    OTOCI OTOCI 66 43.95
4156    PLAHTE PLAHTE 10 55.56
4180    Pizza Location PIZZALOC 475 26.00
4181    MELE3 MELE3 258 48.93
4191    Sky Code MSKYCODE 34 41.90
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 82 48.00
4195    GCD Determinant MSE08H 17 81.82
4208    Coder Rating CRATE 985 32.63
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 101 29.19
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1559 42.25
4226    Japan MSE06H 450 27.24
4244    Tree Num TREENUM 255 26.47
4259    Pilots MPILOT 897 47.84
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4318    Catch Fish MFISH 249 45.85
4329    Counting K-Rectangle KRECT 115 42.20
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 947 40.68
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 261 31.45
4354    Snowflakes TWINSNOW 354 21.71
4361    Connected Points CONNECTE 62 42.17
4378    Twofive TABLE5X5 21 62.30
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 708 26.78
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 78 19.97
4390    Cards shuffing CARDSHUF 166 38.62
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4427    Ball game BALLGAME 161 20.02
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 80 21.13
4462    TAPN TAPN 139 40.40
4477    Flower growing FLOWGROW 123 30.43
4480    Chaos Strings MCHAOS 349 33.99
4483    Roads Repair MROADS 111 41.33
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 89 39.63
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 321 38.71
4502    Chinese restaurant CHNREST 367 19.97
4503    Ball game 3 BALGAME3 36 17.85
4532    String reduction STREDUCE 90 30.07
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 351 34.01
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 279 22.28
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 132 29.55
4576    Phân tập LQDDIV 482 22.91
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 146 30.12
4584    Đổi tiền DTDOI 1336 26.16
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 408 42.53
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 30 28.26
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.