Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1339 34.78
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1704 33.52
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1973 36.21
2827    Hành Tinh Đá NSP 320 29.52
2961    Triomino Game TRIOMINO 66 43.39
2978    Vần hoàn hảo NPR 161 22.74
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
3024    Ai là sếp BOSS 191 33.33
3025    34 đồng xu COIN34 857 25.64
3026    Lũy thừa POWER 592 40.21
3030    Phần tử trung vị MEDIAN 418 34.29
3040    Số hiệu tổ hợp SHTH 395 32.00
3078    Copying DNA COPYDNA 8 10.81
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 656 20.06
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3554 43.87
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 896 35.71
3125    Đến trường QBSCHOOL 2065 25.40
3137    Đếm cây nhị phân QBTREEK 110 23.23
3138    Các đại lý QBAGENTS 406 21.31
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 665 24.43
3140    Chip & Dale QBWIRE 54 27.18
3141    Tặng hoa QBFLOWER 43 25.56
3142    Trò chơi ở hội chợ QBMOUSE 37 32.82
3145    Cổ phiếu QBSTOCK 39 16.05
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3152    Xây nhà HOUSE 64 42.79
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
3160    Cắt bánh pizza QBPIZZA 22 16.67
3161    Cắt bánh QBCAKE 120 19.64
3162    Tổng vector VECTOR 1163 29.14
3163    Tô màu các hình tròn SCIRCLE 10 23.81
3170    Đánh số đồ thị GRNUM 1 4.35
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.07
3172    Sắp xếp các viên bi QBSORT 76 41.15
3173    Tách từ WS 161 34.87
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 26 26.15
3196    Divisibility Relation DIVREL 77 42.18
3197    Tree Construction TREECST 56 22.41
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 21.95
3266    K-query KQUERY 1063 29.06
3267    D-query DQUERY 872 41.14
3271    K-query II KQUERY2 267 22.11
3273    Order statistic set ORDERSET 405 35.69
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 302 16.05
3363    Svada SVADA 97 56.54
3460    Hình vuông SQUARES 157 49.88
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.