Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1302 34.59
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1599 33.38
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1887 35.88
2827    Hành Tinh Đá NSP 320 29.52
2961    Triomino Game TRIOMINO 64 42.47
2978    Vần hoàn hảo NPR 152 22.25
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
3024    Ai là sếp BOSS 189 33.19
3025    34 đồng xu COIN34 840 25.41
3026    Lũy thừa POWER 584 40.07
3030    Phần tử trung vị MEDIAN 402 33.72
3040    Số hiệu tổ hợp SHTH 390 32.06
3078    Copying DNA COPYDNA 8 10.81
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 645 20.01
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3357 43.60
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 862 35.72
3125    Đến trường QBSCHOOL 1979 25.17
3137    Đếm cây nhị phân QBTREEK 104 23.56
3138    Các đại lý QBAGENTS 395 21.30
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 643 24.22
3140    Chip & Dale QBWIRE 54 27.18
3141    Tặng hoa QBFLOWER 43 25.76
3142    Trò chơi ở hội chợ QBMOUSE 37 32.82
3145    Cổ phiếu QBSTOCK 39 16.05
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3152    Xây nhà HOUSE 64 42.79
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
3160    Cắt bánh pizza QBPIZZA 22 16.67
3161    Cắt bánh QBCAKE 117 19.45
3162    Tổng vector VECTOR 1134 28.95
3163    Tô màu các hình tròn SCIRCLE 10 23.81
3170    Đánh số đồ thị GRNUM 1 4.35
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.07
3172    Sắp xếp các viên bi QBSORT 75 40.91
3173    Tách từ WS 153 34.98
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 25 25.58
3196    Divisibility Relation DIVREL 75 42.57
3197    Tree Construction TREECST 56 22.41
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 22.01
3266    K-query KQUERY 1008 28.71
3267    D-query DQUERY 822 41.45
3271    K-query II KQUERY2 248 22.98
3273    Order statistic set ORDERSET 392 35.11
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 293 16.05
3363    Svada SVADA 97 56.54
3460    Hình vuông SQUARES 152 50.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.