Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
17853    VOI 2014 - Con duong Tung Truc MINROAD 1316 91.70
17864    VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất LCS2X 1015 94.81
17869    VOI 2014 - Chon Cong Viec JOBSET 398 95.30
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 899 95.33
17878    VOI 2014 - Chất Lượng Dịch Vụ QOS 338 95.65
19358    Phép nhân PHEPNHAN 195 96.38
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 599 93.27
19547    Đường lên Tây Trúc TAYTRUC 193 95.07
19548    Thủ đô CAPITAL 144 93.60
19582    Trò chơi xếp hình chữ nhật DHRECT 457 92.40
19583    Tính hàm DHFUNC 239 95.83
19584    Vườn cây DHGARDEN 157 95.11
19585    Dịch vụ truyền thông DHSERV 408 93.69
19586    Biểu thức logic DHLEXP 76 98.95
19825    Trimino DHTRIMI 15 98.18
19826    Tam giác DHTRI 18 81.82
19827    Tụ điện DHCIRCUI 41 94.85
19980    HBT1D HBT1D 74 97.08
20332    Sao may mắn LSTAR 103 96.21
20334    Đếm sao CSTARS 57 95.73
20351    Kho báu trong hang TREASRE 63 96.58
20352    Nhà hàng 5 sao RESTR 28 93.46
20353    Đổ xăng PETROLM 61 95.48
20441    Tổng ước chung lớn nhất 2 VMGCDSUM 48 95.29
20497    Aladdin và cây đèn cầy VMCANDLE 293 87.37
20548    Đếm hình chữ nhật VMHCN 72 98.39
20621    Quá béo VMQUABEO 222 96.81
20629    Tom and Jerry VMCOFFEE 59 95.19
20631    SPEED VMSPEED 68 96.68
20636    Dãy số may mắn VMLSEQ 34 95.37
20638    Giải cứu công chúa VMPRINCE 13 100.00
20645    Bảng quan hệ VMREL6 93 97.22
20650    Mỏ vàng VMGOLD 153 94.02
20675    Phân loại bi VMMARBLE 11 94.52
20690    Lại là cây khung VMWTREE 18 95.92
20693    Cây khung VMST 208 96.55
20724    Mê cung VMAZE 62 92.90
20790    Trái tim bên lề VMHEARTS 13 97.14
20929    Tết Trung thu cả nhà đi chơi VOS2SUM 119 91.95
20932    Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! C11SUM 490 93.56
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 64 93.10
21075    Connected Components VOSCOMPS 48 95.49
21076    Tribonacci VOSTRIBO 264 87.32
21086    Bài toán số 7 VOSSEVEN 477 92.51
21147    Du lịch VOSTRAVL 93 95.02
21148    Tam giác vuông VOSRTRI 354 90.75
21154    Lũy thừa VOSEXP 101 95.93
21165    Sinh nhật của Benjamin VOSMUL 34 96.15
21208    Chia đoạn QTDIVSEQ 217 95.03
21218    VOSHANDL VOSHANDL 92 94.89
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.