Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2802    Tam giác 2 VTRI2 125 92.93
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 32 96.39
2809    Blocks VBLOCKS 179 95.54
2811    Chessboard VBOARD 1066 90.60
2814    The secret key MAKHOA 41 93.44
2819    The Nth digit NDIGIT 65 83.83
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 774 93.95
2828    Removing digits KDEL 662 63.27
2830    Integers INTEGER7 921 91.53
2831    Exploring the maze PCYCLE 569 96.48
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 955 90.74
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 48 96.72
2861    Chia nhóm BCDIV 1389 93.40
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 164 91.93
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 75 94.17
2864    Những con số NUMBERS 321 95.54
2866    Help the PM! HELPPM 822 91.75
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 180 95.76
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 391 96.80
2872    Xếp toa NRS 14 67.50
2874    Phân Trang PTRANG 1574 93.39
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2876    Tách Từ NKH 888 94.74
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1732 88.35
2896    Những ngôi nhà HOUSES 663 95.35
2904    Tribe TRIBE 220 96.58
2915    Writing PBCWRI 939 95.02
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 541 94.92
2918    Gấp tiền NOTE 914 92.77
2919    Mã và tốt KANDP 259 93.14
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 473 96.48
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 662 96.03
2933    HAOI 6000 HAOI6000 273 97.45
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2843 92.78
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 402 91.15
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 817 91.68
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1134 92.70
2943    Hình thoi HINHTHOI 300 95.08
2945    Bông hoa FLOWER 45 94.17
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 173 97.78
2969    Bin Laden BINLADEN 1146 95.54
2970    Computer lab WIFI 73 93.62
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 1058 94.41
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 231 95.26
2979    Đếm dãy PBCDEM 723 94.86
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1785 92.50
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 757 94.51
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 1109 95.26
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.