Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
8760    Salesman SALESMAN 38 92.71
9027    KAMION KAMION 23 94.29
9072    Đi chơi KTOUR 189 94.13
9073    Dãy số C11SEQ 1211 92.94
9074    Bán dừa KPLANK 1313 95.23
9075    Sửa cầu KBUILD 629 96.16
9152    Thu hoạch KCOLLECT 248 94.18
9153    Pha chế KMIX 113 93.04
9154    Bán hàng KTREEC 218 97.12
9187    REGIONS REGIONS 65 92.70
9203    Pirate đãng trí VMDEGREE 154 96.20
9204    Nối điểm VMLINES 81 97.26
9313    Tham ăn SMARTDOG 254 95.14
9360    Tổng trên ma trận! VMMTFIVE 201 95.03
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 48 98.82
9365    Kỷ lục đổ DOMINO VMDOMINO 51 97.51
9368    Di chuyển mã KNMANO 42 98.64
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
9411    Học sử KHISTORY 164 97.59
9412    Trồng hoa KDIFF 637 96.30
9413    Mật mã KPASS 52 89.19
9656    Binpacking BINPACK 183 95.89
9840    Công việc của Nguyên DSUMMITS 120 95.03
10015    Thứ tự dãy con C11SEQ2 187 94.98
10016    Những hình tròn C11CIR 117 97.73
10017    Khu vườn hoa C11GAR 127 97.29
10047    Trò chơi với bảng số C11GAME2 178 96.60
10055    Tính toán C11CAL 593 92.21
10067    Kén rể KENRE 43 95.53
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 244 92.46
10098    JOO PIPI C11PIPI 242 96.52
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
10118    Robin C11BC2 1119 94.86
10135    Đọng nước C11WATER 589 93.41
10172    Số nguyên tố C11PRIME 555 92.33
10198    Trò chơi 0 1 QTBIT 151 94.96
10218    C11DK2 C11DK2 111 98.87
10244    DIGITS DIGITS88 74 94.77
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 137 92.99
10248    Trò chơi của VOVA VOVAGAME 57 95.54
10262    Ninja học nhảy NINJUMP 33 95.12
10271    Mã đi tuần LKNIGHT 338 92.32
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 309 94.22
10336    PLACE PLACE 204 97.76
10337    TRAKA TRAKA 74 97.81
10417    VOI 2012 Hành trình du lịch TRAVEL12 988 94.57
10418    VOI 2012 Điều động MOVE12 723 94.10
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 1146 94.04
10433    VOI 2012 Robocon ROBOCON 1298 94.83
10467    VOI 2012 Qua cầu CROSS12 688 94.94
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.