Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1839 93.63
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1543 94.19
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 426 95.90
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 44 95.33
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 474 94.92
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 17 76.74
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 693 96.07
3178    Bi-a POOL 11 94.34
3198    Xúc xắc bò BONES 2617 91.44
3199    Xây hàng rào QUAD 468 94.27
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1710 93.79
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1711 92.60
3202    Quay bánh xe ROTATION 1615 91.94
3203    Mất điện PWRFAIL 926 94.69
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 628 94.46
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 1070 93.32
3333    Động viên đàn bò CHEER 662 94.73
3334    Bật đèn LITES 1277 95.50
3335    Đồ chơi TOY 27 86.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1486 95.18
3447    Đua Xe HAF1 647 95.96
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2333 93.47
3479    Chuỗi hạt NKNL 233 97.69
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 632 94.59
3481    Siêu đối xứng NKSP 682 95.23
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 872 94.02
3497    Tin mật SEC 592 93.81
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 40 89.26
3508    IOI07 Sails SAILS 56 97.12
3509    IOI07 Training TRAINING 34 83.33
3510    IOI07 Flood FLOOD 38 91.86
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 70 97.08
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 123 93.71
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 36 71.84
3620    Số phong phú NKABD 3655 86.19
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 584 95.18
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1713 92.34
3631    Gửi thư NKLETTER 2014 92.35
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3408 84.61
3716    Động đất DAMAGE 343 97.49
3720    Bò Ba-ri BARIC 148 97.30
3721    Chuyến đi an toàn STRAVEL 135 94.53
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 846 95.52
3778    COUNT N COUNTCBG 1505 90.29
3807    Tam Cam TAMCAM 59 91.26
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
3825    Lại đồ thị GRAPH 225 94.41
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 44 76.34
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.