Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4146    Vòng tròn số CON 256 45.41
4154    IZBORI IZBORI 12 31.58
4155    OTOCI OTOCI 69 44.06
4156    PLAHTE PLAHTE 11 55.00
4180    Pizza Location PIZZALOC 499 25.78
4181    MELE3 MELE3 258 48.93
4191    Sky Code MSKYCODE 39 43.36
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 82 48.00
4195    GCD Determinant MSE08H 17 81.82
4208    Coder Rating CRATE 1006 32.66
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 108 29.15
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1606 42.22
4226    Japan MSE06H 453 27.28
4244    Tree Num TREENUM 257 26.59
4259    Pilots MPILOT 960 48.42
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4318    Catch Fish MFISH 257 46.14
4329    Counting K-Rectangle KRECT 123 42.56
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 972 40.94
4354    Snowflakes TWINSNOW 355 21.69
4378    Twofive TABLE5X5 21 56.72
4390    Cards shuffing CARDSHUF 173 37.85
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4427    Ball game BALLGAME 172 20.07
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 84 21.14
4462    TAPN TAPN 140 40.43
4477    Flower growing FLOWGROW 132 27.97
4480    Chaos Strings MCHAOS 362 34.46
4483    Roads Repair MROADS 114 41.48
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 116 40.31
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 329 38.98
4502    Chinese restaurant CHNREST 405 20.20
4503    Ball game 3 BALGAME3 37 16.02
4532    String reduction STREDUCE 91 29.32
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 357 34.11
4570    Phản xạ LQDALH 27 24.04
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 285 22.17
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 136 28.83
4576    Phân tập LQDDIV 501 23.25
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 146 30.12
4584    Đổi tiền DTDOI 1411 26.54
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 410 42.63
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 30 28.26
4601    2 xe ủi LQDXEUI 233 63.66
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 139 32.70
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 310 23.27
4668    Quân tượng TPBISHOP 136 36.20
4677    Di chuyển TPMOVE 86 47.16
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 340 27.22
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.