Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2580    Số phụ thuộc SUMS 457 22.80
2684    Phân nhóm GROUP 197 30.10
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1416 35.33
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1810 33.64
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 2064 36.31
2827    Hành Tinh Đá NSP 320 29.52
2961    Triomino Game TRIOMINO 66 43.68
2978    Vần hoàn hảo NPR 166 23.15
3021    Tập hợp động CPPSET 509 34.32
3024    Ai là sếp BOSS 199 33.12
3025    34 đồng xu COIN34 900 25.92
3026    Lũy thừa POWER 602 40.46
3030    Phần tử trung vị MEDIAN 441 34.79
3040    Số hiệu tổ hợp SHTH 409 32.25
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 401 19.77
3078    Copying DNA COPYDNA 9 11.84
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 667 20.01
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3806 44.05
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 932 35.41
3125    Đến trường QBSCHOOL 2197 25.63
3137    Đếm cây nhị phân QBTREEK 112 23.32
3138    Các đại lý QBAGENTS 422 21.50
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 724 24.88
3140    Chip & Dale QBWIRE 55 27.33
3141    Tặng hoa QBFLOWER 44 25.75
3142    Trò chơi ở hội chợ QBMOUSE 37 32.82
3145    Cổ phiếu QBSTOCK 39 16.05
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3152    Xây nhà HOUSE 64 42.79
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
3160    Cắt bánh pizza QBPIZZA 23 17.09
3161    Cắt bánh QBCAKE 133 20.27
3162    Tổng vector VECTOR 1199 29.42
3163    Tô màu các hình tròn SCIRCLE 10 23.81
3170    Đánh số đồ thị GRNUM 1 4.35
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.07
3172    Sắp xếp các viên bi QBSORT 79 41.53
3173    Tách từ WS 165 34.64
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 27 26.72
3196    Divisibility Relation DIVREL 80 42.55
3197    Tree Construction TREECST 58 23.01
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 21.32
3266    K-query KQUERY 1131 29.54
3267    D-query DQUERY 914 41.13
3271    K-query II KQUERY2 300 23.25
3273    Order statistic set ORDERSET 421 35.96
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.