Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
20629    Tom and Jerry VMCOFFEE 65 94.81
20631    SPEED VMSPEED 75 96.88
20636    Dãy số may mắn VMLSEQ 34 95.37
20638    Giải cứu công chúa VMPRINCE 13 100.00
20645    Bảng quan hệ VMREL6 96 97.28
20650    Mỏ vàng VMGOLD 157 94.03
20675    Phân loại bi VMMARBLE 11 94.52
20690    Lại là cây khung VMWTREE 19 96.00
20693    Cây khung VMST 261 96.31
20724    Mê cung VMAZE 63 92.95
20929    Tết Trung thu cả nhà đi chơi VOS2SUM 119 91.95
20932    Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! C11SUM 569 93.63
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 64 93.10
21075    Connected Components VOSCOMPS 59 96.11
21076    Tribonacci VOSTRIBO 346 85.61
21086    Bài toán số 7 VOSSEVEN 555 91.93
21147    Du lịch VOSTRAVL 114 95.14
21148    Tam giác vuông VOSRTRI 414 91.00
21154    Lũy thừa VOSEXP 106 96.02
21165    Sinh nhật của Benjamin VOSMUL 34 96.15
21208    Chia đoạn QTDIVSEQ 250 95.29
21218    VOSHANDL VOSHANDL 92 94.89
21287    Đếm bi VOSCAL 96 97.24
21312    Biến đổi số VOSNUM 81 96.15
21313    Distinct LCS TPCDLCS 27 97.62
21362    Lucky Number TPCLKNUM 123 94.12
21519    VOSTREE2 VOSTREE2 42 97.53
21529    Độ bá đạo của đội hình. VOSPOW 63 95.58
21530    Dãy con chung VOSLIS 173 95.65
21610    HBTLAST HBTLAST 86 97.85
21628    VPDOMINO VPDOMINO 159 95.22
21803    Chia Nhóm PKGROUP 66 96.92
21808    Binary Rectangles PBCRECT 42 94.44
21811    Không gian bốn chiều VOS4DCUB 28 97.20
21823    Hội pháp sư. VOSNSEQ 45 97.04
21999    HOLE1 TPCHOLE1 17 100.00
22000    HOLE2 TPCHOLE2 12 100.00
22038    KAMP KAMP 72 97.89
22039    Mafia MAFIJA 65 97.45
22040    ZABAVA ZABAVA 219 90.71
22043    Bob xây nhà BOB 148 97.74
22044    Lại là cây SUMAA 40 96.43
22045    Lại là dãy số NORMA 95 97.38
22064    Đi phà FERRIES 62 93.53
22114    Kết nối chơi game VOSPLAY 122 94.38
22115    Khôi phục dãy số VOSSEQ 163 95.02
22120    Lại là dãy số. VOSMAXK 339 96.62
22126    ĐINH GHIM PVOI14_1 245 93.11
22129    CHỌN ROBOT PVOI14_2 389 94.63
22130    TOUR PVOI14_3 251 96.27
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.