Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
17306    Very Important People KVIP 228 94.99
17310    Uplan VNPLAN2 8 93.75
17312    Reminding Password NHREMIND 113 96.25
17383    Growing Pines C11PINES 297 94.21
17393    String Reconstruction C11SSTR 25 94.12
17405    Social Network VOSNET 261 95.89
17448    VOSTRIP VOSTRIP 20 98.11
17494    Xay hang rao VOSFENCE 31 98.61
17541    ACM ACMNB 819 94.32
17542    PERIOD PERIODNB 441 95.53
17543    Network NETWRKNB 244 94.12
17544    Beads BEADSNB 728 95.33
17545    Queens QUEENNB 328 97.47
17546    Jewelry JEWELNB 247 95.28
17557    Tổng ước chung lớn nhất VOGCDSUM 248 95.98
17589    Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VOBOARD2 155 95.46
17600    Chia mặt phẳng VOPLANE 47 97.41
17619    Bà Nà VOTELPH 33 92.91
17654    Query VQUERY 73 94.06
17662    Dãy ngoặc VOBRACK 103 96.95
17724    C11SEQ4 C11SEQ4 81 95.21
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
17809    CUNNING VOSCUN 157 96.90
17810    VOSTOUR VOSTOUR 163 97.58
17836    Dãy số may mắn NKLUCK 248 95.24
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 722 94.25
17853    VOI 2014 - Con duong Tung Truc MINROAD 1631 91.45
17864    VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất LCS2X 1235 94.64
17869    VOI 2014 - Chon Cong Viec JOBSET 498 95.40
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 1089 95.39
17878    VOI 2014 - Chất Lượng Dịch Vụ QOS 396 95.40
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 749 93.23
19547    Đường lên Tây Trúc TAYTRUC 209 95.33
19548    Thủ đô CAPITAL 161 93.86
19582    Trò chơi xếp hình chữ nhật DHRECT 507 92.92
19583    Tính hàm DHFUNC 276 96.21
19584    Vườn cây DHGARDEN 183 95.02
19585    Dịch vụ truyền thông DHSERV 452 93.77
19586    Biểu thức logic DHLEXP 78 98.97
19825    Trimino DHTRIMI 16 98.25
19826    Tam giác DHTRI 18 81.82
19827    Tụ điện DHCIRCUI 46 95.65
20332    Sao may mắn LSTAR 109 95.61
20334    Đếm sao CSTARS 57 95.73
20351    Kho báu trong hang TREASRE 65 95.97
20352    Nhà hàng 5 sao RESTR 28 93.46
20353    Đổ xăng PETROLM 65 95.61
20441    Tổng ước chung lớn nhất 2 VMGCDSUM 50 95.40
20548    Đếm hình chữ nhật VMHCN 87 97.95
20621    Quá béo VMQUABEO 267 96.57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.