Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
12940    Quản lí công ty 2 C11COMP 127 95.93
12941    Kiểm tra năng lực C11TEST 59 98.20
12963    Dãy số C11SEQ3 1116 90.01
12965    Vùng biển của Lulu LSEA 107 98.15
12970    Trò chơi xếp hình QTMOVE 16 97.06
13003    Bộ sưu tập đồng xu C11XU 17 94.29
13005    Cắt bảng C11CUT 409 94.55
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 159 96.73
13017    Dãy số SEARCH 852 95.57
13018    Tính sai WCALC 812 92.50
13019    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR 469 96.03
13039    Cho thuê xe HIREHP 749 93.78
13060    Chuyến đi ngắn nhất TRIPHP 262 95.83
13061    Đường phố mùa lễ hội RIDERHP 229 95.97
13073    Tam giác vàng TRILAND 353 94.31
13074    Trồng nho GRAPE 208 96.32
13075    Vòng loại World Cup châu Á SOCCER 99 95.79
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 381 93.82
13100    Mê cung MECUNG 364 95.98
13103    Chu trình hoán vị PERC 181 95.91
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 234 95.82
13132    Chia vàng DGOLD 388 96.09
13133    Đường sắt Bắc-Nam NSRAIL 117 94.86
13146    Lái xe SDRIVE 122 97.10
13149    Nợ báo cáo SUBD 42 95.55
13151    Thám hiểm sao Mộc JUPI 76 95.19
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 774 95.20
13268    VOI 2013 - Trao đổi thông tin MESSAGE1 429 94.54
13269    VOI 2013 - Mạng truyền thông COMNET 830 95.29
13270    VOI 2013 - Trộn xâu STMERGE 964 93.42
13271    VOI 2013 - Hành trình du lịch TOURS13 923 93.59
13272    VOI 2013 - Sản xuất đồ chơi ORGAN 277 95.48
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 57 95.88
14932    Lowest Common Ancestor LCA 570 35.71
15254    Slitherlink THSL 8 69.23
15264    Pin Mặt trời VMPIN 9 92.31
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 211 93.08
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 168 93.30
15384    Vườn cây của ba VMSUBSTR 366 95.43
15386    Xe VMROOK 48 87.50
15389    Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VMMIRROR 54 92.37
15397    Nhân ma trận VMATRIX 262 95.34
15441    Trò chơi với những đồng xu VMCOINS 6 75.00
15496    Cối xay gió VMCXG 19 94.44
15497    Dãy đèn năm xưa VMBW 126 94.22
15587    Chia đoạn DIVSEQQ 251 95.50
17193    Dua qua C11POST 218 94.58
17219    Lại là KMP REKMP 41 95.50
17227    Xoa day C11XOA 162 94.31
17305    Counting Star C11STAR 104 96.64
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.