Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 523 95.65
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 179 92.32
3892    Trồng cây GARDEN25 153 97.69
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2563 92.15
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1333 95.25
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 398 94.72
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 145 90.10
4252    Dragon Football PERNALTY 114 97.75
4255    BARICA BARICAVN 508 97.00
4274    LSORT LSORTVN 165 95.06
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 203 95.58
4334    Highway Advertising HWAYADS 72 97.57
4353    Masking Tape MASKTAPE 61 96.79
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 421 93.77
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1385 95.09
4540    Lâu đài cát CTNEWS 622 92.93
4544    Palindrome String TOPALIN 410 95.78
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 141 96.02
4553    Convert to Fraction CTF 182 95.70
4575    Self-divisible Number SELFDIV 45 93.14
4590    Nuga chia kẹo NSC 87 94.65
4592    Clear Numbers CLEAR 322 92.85
4596    A Marble Game MARBLE 179 93.94
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 215 95.88
4606    Who is the winner WINNER 43 95.77
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 148 97.30
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 237 90.91
4614    Hàng cây FIRS 1432 93.81
4615    Chuỗi từ CHAIN2 931 93.10
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 422 96.98
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 47 92.86
4637    Robot ROBOT2 138 95.02
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
4654    Tam giác AREATRI 219 91.03
4655    Hoán vị PERMUT 35 92.00
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
4661    Maximum area SMAX 99 97.08
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 274 93.39
5052    Ô ăn quan CVP00001 53 88.62
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 343 94.59
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2251 91.38
5723    Cái túi 2 DTTUI2 704 95.05
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.