Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2337 94.11
2403    VOI08 Quà tết NKGIFTS 619 93.80
2535    Tổ chức đối lập V8ORG 1321 94.02
2536    Chấm điểm V8SCORE 1753 92.09
2547    Sắp xếp V8SORT 542 91.46
2555    Quân mã VKNIGHTS 319 94.82
2557    Tương đương hóa hai từ VWORDS 100 94.24
2574    Mạng máy tính an toàn SAFENET2 974 94.62
2578    RIVER LEM 602 94.76
2583    COIN LEM1 569 96.34
2584    Trò chơi di chuyển con tốt PBCWAYS 240 90.40
2589    GUMBI LEM2 771 94.97
2597    Password PASSWORD 166 95.06
2599    Bậc Palindrome LSPALIN 80 96.76
2600    Dãy ngoặc bậc P VNBRACK 19 96.30
2602    Help Conan ! (version 3) LSPITO 255 93.58
2603    Mèo MEO 823 93.23
2604    Chat chit CHATCHIT 1278 91.19
2605    Conan Needs Help Again (Help Conan 4 )! CONANSP 19 84.62
2645    TRIP LEM3 2359 92.25
2646    WHITE BLACK LEM4 542 94.13
2647    ARITHMETIC PROGRESSION LEM5 706 95.55
2652    BIRTHDAY LEM6 728 95.25
2654    COMPANY LEM7 185 95.77
2663    Triangles VTRI 288 93.13
2665    Brainfck Chữ d VBF2 1376 91.73
2717    Thảm kịch ở nông trang VCRISIS 72 92.28
2718    Vùng hàng xóm bò VNABOR 55 92.75
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2851 90.99
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3471 92.08
2721    Nước lạnh VCOLDWAT 1475 93.14
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2652 91.68
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2169 93.00
2724    Sức mạnh của ngôn từ VWORDPOW 526 93.63
2725    Xe ô tô của bò VCOWCAR 215 95.34
2726    Nguy hiểm rõ ràng trước mắt VDANGER 1640 94.57
2736    CENTRE CENTRE28 1556 94.30
2740    KMIN KMIN 2210 92.37
2741    Tổng bộ phận VPARTSUM 348 94.01
2769    Cắt gỗ CATGO 326 96.39
2770    Xúc xắc XUCXAC 468 93.67
2771    Đếm số DEMSO 544 81.61
2779    Nối Xích NOIXICH 1836 91.71
2781    Mua vé tàu hoả QBTICKET 1663 91.38
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1279 93.76
2795    Steps VSTEPS 3127 91.42
2798    Query on a tree again! QTREE3 441 94.46
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 1105 94.42
2802    Tam giác 2 VTRI2 126 92.99
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 33 96.47
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.