Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4063    Sell Pigs MPIGS 25 50.00
4083    Tele Broadcast MTELE 40 60.92
4095    DORUCAK DORUCAK 10 13.60
4100    Sum of Vectors MVECTOR 53 34.36
4141    Euler Totient Function ETF 753 29.53
4146    Vòng tròn số CON 255 45.39
4154    IZBORI IZBORI 12 31.58
4155    OTOCI OTOCI 65 42.19
4156    PLAHTE PLAHTE 10 55.56
4180    Pizza Location PIZZALOC 452 25.51
4181    MELE3 MELE3 251 48.60
4191    Sky Code MSKYCODE 34 41.90
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 82 48.00
4195    GCD Determinant MSE08H 17 81.82
4208    Coder Rating CRATE 961 32.60
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 98 28.79
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1519 42.44
4226    Japan MSE06H 438 27.28
4244    Tree Num TREENUM 255 26.47
4259    Pilots MPILOT 860 47.61
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4318    Catch Fish MFISH 242 45.32
4329    Counting K-Rectangle KRECT 107 42.82
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 914 40.36
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 251 30.81
4354    Snowflakes TWINSNOW 349 21.78
4361    Connected Points CONNECTE 62 42.17
4378    Twofive TABLE5X5 18 60.78
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 666 26.62
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 78 20.21
4390    Cards shuffing CARDSHUF 164 39.39
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4427    Ball game BALLGAME 151 19.59
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 76 20.52
4462    TAPN TAPN 138 40.37
4477    Flower growing FLOWGROW 119 30.81
4480    Chaos Strings MCHAOS 341 33.73
4483    Roads Repair MROADS 108 40.94
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 81 40.75
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 315 38.42
4502    Chinese restaurant CHNREST 356 19.91
4503    Ball game 3 BALGAME3 35 17.63
4532    String reduction STREDUCE 84 30.27
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 350 33.96
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 271 22.52
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 129 29.67
4576    Phân tập LQDDIV 470 22.78
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 146 30.12
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.