Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 116 40.31
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 329 38.98
4502    Chinese restaurant CHNREST 406 20.22
4503    Ball game 3 BALGAME3 37 16.02
4532    String reduction STREDUCE 91 29.32
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 357 34.11
4570    Phản xạ LQDALH 27 24.04
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 286 22.15
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 136 28.83
4576    Phân tập LQDDIV 501 23.24
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 146 30.12
4584    Đổi tiền DTDOI 1411 26.54
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 410 42.63
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 30 28.26
4601    2 xe ủi LQDXEUI 233 63.66
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 141 32.87
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 310 23.27
4668    Quân tượng TPBISHOP 136 36.20
4677    Di chuyển TPMOVE 86 47.16
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 340 27.22
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 883 43.77
4822    Chia nhóm CTNCLN 141 35.19
4826    JOURNEY TPJOUR 21 20.17
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 98 29.04
4839    Ant PA06ANT 248 41.53
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 611 31.11
4994    Suft Permutation NTSURF 93 32.67
5271    A Coin Game XOINC 148 60.53
5293    INCSEQ VN INCVN 436 22.10
5315    Dãy con tăng TPINCD 184 27.33
5372    Ếch con LQDFROG 110 35.78
5377    ICEFROG VUKVN 497 33.83
5423    Sequences SPSEQ 1311 33.10
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 19 21.43
5462    Art Plagiarism AP 28 47.13
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 163 40.46
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 113 38.55
5468    Going to school GS 29 50.68
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 148 26.49
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 128 14.89
5882    Triple Shoot KSPREE 351 32.57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.