Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
17405    Social Network VOSNET 254 95.82
17448    VOSTRIP VOSTRIP 19 98.04
17494    Xay hang rao VOSFENCE 29 100.00
17541    ACM ACMNB 730 94.59
17542    PERIOD PERIODNB 404 95.59
17543    Network NETWRKNB 220 94.55
17544    Beads BEADSNB 631 95.86
17545    Queens QUEENNB 303 97.28
17546    Jewelry JEWELNB 221 95.43
17557    Tổng ước chung lớn nhất VOGCDSUM 229 95.85
17589    Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VOBOARD2 154 95.44
17600    Chia mặt phẳng VOPLANE 46 97.37
17619    Bà Nà VOTELPH 32 92.68
17654    Query VQUERY 59 93.75
17662    Dãy ngoặc VOBRACK 102 96.94
17724    C11SEQ4 C11SEQ4 81 95.21
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
17809    CUNNING VOSCUN 153 96.87
17810    VOSTOUR VOSTOUR 155 97.75
17836    Dãy số may mắn NKLUCK 231 95.34
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 652 93.89
17853    VOI 2014 - Con duong Tung Truc MINROAD 1479 91.66
17864    VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất LCS2X 1134 94.63
17869    VOI 2014 - Chon Cong Viec JOBSET 451 95.41
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 972 95.34
17878    VOI 2014 - Chất Lượng Dịch Vụ QOS 367 95.64
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 676 93.59
19547    Đường lên Tây Trúc TAYTRUC 197 95.13
19548    Thủ đô CAPITAL 150 93.69
19582    Trò chơi xếp hình chữ nhật DHRECT 487 92.77
19583    Tính hàm DHFUNC 249 95.93
19584    Vườn cây DHGARDEN 166 95.20
19585    Dịch vụ truyền thông DHSERV 440 93.82
19586    Biểu thức logic DHLEXP 77 98.96
19825    Trimino DHTRIMI 16 98.25
19826    Tam giác DHTRI 18 81.82
19827    Tụ điện DHCIRCUI 43 95.37
20332    Sao may mắn LSTAR 103 96.21
20334    Đếm sao CSTARS 57 95.73
20351    Kho báu trong hang TREASRE 65 95.97
20352    Nhà hàng 5 sao RESTR 28 93.46
20353    Đổ xăng PETROLM 65 95.61
20441    Tổng ước chung lớn nhất 2 VMGCDSUM 48 95.29
20548    Đếm hình chữ nhật VMHCN 87 97.95
20621    Quá béo VMQUABEO 247 97.08
20629    Tom and Jerry VMCOFFEE 61 94.78
20631    SPEED VMSPEED 75 96.88
20636    Dãy số may mắn VMLSEQ 34 95.37
20638    Giải cứu công chúa VMPRINCE 13 100.00
20645    Bảng quan hệ VMREL6 93 97.22
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.