Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
11978    Tên đẹp C11BEAU 644 93.67
11991    Đổi chổ C11SWAP 81 92.94
12028    Dãy số hoàn hảo C11PF 177 93.84
12069    Búp bê nga C11DOLL 184 96.59
12070    Bảng ô vuông C11TOUCH 342 95.62
12160    Sân cỏ C11YARD 109 97.55
12162    Tiền tố và hậu tố C11STR2 978 94.40
12192    Dãy số AMSSEQ 1610 93.81
12216    Bàn cờ PCHESS4 36 93.03
12217    Đoạn thẳng TCOSEG 36 97.70
12218    Bảng màu TCOCOLOR 15 94.12
12246    Dãy số 1 KSEQ1 434 95.76
12259    Quản lý công ty NKCOMP 100 88.63
12283    Phủ sóng WAVE 131 96.42
12475    Race (IOI 2011) LQDRACE 133 95.15
12524    Thử tài trí nhớ NKGSHOW 167 95.42
12528    Em tập đếm 1 NKCNT1 414 93.90
12529    Em tập đếm 2 NKCNT2 83 99.55
12565    Thử nghiệm Robot NKRTEST 23 97.20
12577    Câu đố của thần đèn C11GENIE 325 94.59
12578    Hai quân xe C11ROOKS 339 96.46
12593    Hang động C11CAVE 931 92.73
12594    Đếm cặp C11PAIRS 1001 95.69
12631    Dãy số và số 7 C11SEVEN 95 95.20
12649    Nhà thông thái NKMAGE 33 94.29
12655    Strongly Connected Chemicals SCCHEM 33 94.49
12656    Assassin Creed ASSASSIN 90 96.77
12658    Ray Gun RAYGUN 116 97.23
12659    Space Beacon SPBEACON 34 85.71
12661    Gray Code GRAYCODE 25 100.00
12702    Phá đường QHROAD 402 95.32
12704    Số nguyên tố! C11PNUM 629 92.97
12705    Free Bracket C11FBR 77 97.71
12761    Robot tuần tra NKPATROL 117 97.11
12763    Trò chơi của Lala LGAME 161 95.90
12768    Mật mã C11PASS 75 95.51
12770    Bắn máy bay C11TRCNT 740 95.16
12819    Mã số C11ID 918 91.14
12825    Ổ khóa đặc biệt C11LOCK 277 96.71
12844    Biểu thức 0 9 QTCAL 16 88.46
12857    Hoa hướng dương QTLOVE2 144 96.28
12860    ILSBIN ILSBIN 85 96.22
12879    INFORMACIJE INFORMAC 81 93.92
12890    Biệt đội Lí lắc LTEAM 38 93.18
12904    Space Shuttle Experiments SPSE 6 100.00
12907    Knights in Chessboard KNCB 29 95.14
12940    Quản lí công ty 2 C11COMP 103 95.11
12941    Kiểm tra năng lực C11TEST 58 98.18
12963    Dãy số C11SEQ3 985 89.68
12965    Vùng biển của Lulu LSEA 104 98.09
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.