Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3892    Trồng cây GARDEN25 150 97.66
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2387 92.38
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1246 95.41
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 381 94.69
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 142 89.80
4252    Dragon Football PERNALTY 114 97.75
4255    BARICA BARICAVN 484 97.12
4274    LSORT LSORTVN 162 95.13
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 187 95.77
4334    Highway Advertising HWAYADS 70 97.51
4353    Masking Tape MASKTAPE 61 96.79
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 420 93.81
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4540    Lâu đài cát CTNEWS 617 93.31
4544    Palindrome String TOPALIN 405 95.75
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 139 96.58
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 43 92.78
4590    Nuga chia kẹo NSC 78 94.90
4592    Clear Numbers CLEAR 302 92.73
4596    A Marble Game MARBLE 163 93.71
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 198 95.90
4606    Who is the winner WINNER 43 95.77
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 136 97.54
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 226 90.82
4614    Hàng cây FIRS 1364 93.81
4615    Chuỗi từ CHAIN2 870 92.99
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 402 96.96
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 47 92.86
4637    Robot ROBOT2 138 95.02
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
4654    Tam giác AREATRI 212 91.12
4655    Hoán vị PERMUT 35 92.00
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 265 93.71
5052    Ô ăn quan CVP00001 53 88.62
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 331 94.64
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2063 91.52
5723    Cái túi 2 DTTUI2 617 94.91
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 451 96.96
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 361 96.89
6184    Chocolate Buying CBUYING 1479 92.83
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.