Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4584    Đổi tiền DTDOI 1297 26.31
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 407 42.51
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 30 28.26
4601    2 xe ủi LQDXEUI 223 63.48
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 134 32.22
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 269 24.03
4668    Quân tượng TPBISHOP 130 36.83
4677    Di chuyển TPMOVE 81 49.61
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 313 27.13
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 845 43.42
4822    Chia nhóm CTNCLN 133 35.64
4826    JOURNEY TPJOUR 14 17.53
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 94 28.66
4839    Ant PA06ANT 220 44.18
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 537 31.26
4994    Suft Permutation NTSURF 92 34.67
5271    A Coin Game XOINC 140 60.98
5293    INCSEQ VN INCVN 409 21.72
5315    Dãy con tăng TPINCD 176 27.32
5372    Ếch con LQDFROG 110 35.78
5377    ICEFROG VUKVN 470 33.58
5423    Sequences SPSEQ 1204 33.29
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 17 22.31
5462    Art Plagiarism AP 28 47.67
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 160 40.31
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 111 38.39
5468    Going to school GS 26 50.00
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 128 26.01
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 116 14.16
5882    Triple Shoot KSPREE 335 33.09
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.35
5949    May cờ MKFLAGS 208 63.27
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 822 63.01
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 180 47.52
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 400 23.50
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 115 22.95
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 103 45.88
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 181 51.34
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.