Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 406 67.79
6820    Hai phép gán TWOREG 63 27.30
6857    Dãy số SNSEQ 238 53.38
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 319 22.15
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 854 38.05
6900    Hoán vị PER 99 44.71
6967    Quả Cân LASCALE 611 48.36
7036    Tráo bài NKCARD 450 93.85
7359    Sum SPSUM 201 21.08
7647    Hình chữ nhật REC04 118 41.57
7681    Tín hiệu SIGNAL 43 38.46
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 85 25.78
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 69 51.95
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 43.55
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 74 43.16
7926    Knights KNIGHTS1 391 39.78
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 140 33.97
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 68 22.44
8043    ISPIS PBCISPIS 303 33.36
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 237 30.87
8096    Queue SPQUEUE 55 25.76
8588    Harbingers HARBINGE 65 25.70
8593    Covering the Corral CORRAL 44 44.52
8608    Perfect Rectangles PERREC 74 63.72
8656    TRI TRI_ 16 50.00
8657    The Bovine Accordion and Banjo Orchestra BAABO 37 23.04
8971    LQDNUMBERS LQDNUMS 18 43.10
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 41 67.86
9063    Shuffling cards SHUFFLEK 39 58.14
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
9067    Đồng hồ cát DHCAT 64 36.72
9083    Cafe WIFI TNHWIFI 144 41.98
9291    SPBINARY2 BINARY2 357 29.24
9495    Xoay đồng hồ CLOCK01 9 43.48
9521    Từ WORD01 30 18.32
9617    Tuyến xe buýt BUS_ 17 22.64
9657    Thích hợp QMATCH 55 45.91
9658    Số không may mắn QULNUM 17 25.35
9876    Cấp số cộng LSCSC 80 25.66
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 60 65.00
10038    Above the Median KMEDIAN 429 50.44
10039    Cow Steeplechase KSTEEPLE 81 50.44
10046    Trò chơi ngọt ngào C11GAME1 60 4.15
10168    Trồng hoa NTFLOWER 29 31.15
10173    String C11STR 61 25.14
10245    Ngày 31 tháng 12 GAME3112 323 51.08
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 52 51.91
10931    Online Bridge Searching ONBRIDGE 75 37.87
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.