Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
10931    Online Bridge Searching ONBRIDGE 85 37.54
11267    Arnook Defensive Line KL11B 14 30.30
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
11874    Bữa tiệc NAIL 25 71.74
11887    Kiểm tra siêu máy tính TNHTEST 116 35.78
11899    Queen Game PK11E 9 17.24
11901    Paths in a Tree PK11I 11 41.18
11953    NKTable NKTABLE 328 21.97
12056    Nubulsa Expo FZ10B 3 33.33
12191    Cuộc thi lập trình PCONTEST 16 38.78
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 130 56.25
12254    Dãy ngoặc đúng NKBRACKE 420 25.65
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 61 57.76
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
13026    Dãy ngoặc đúng phân biệt DBRACKET 49 29.11
13123    Trồng nho 2 LQDGRAPE 22 27.05
13155    Đếm xâu CVPDROME 133 47.08
14736    Hình thang TRAPEZOI 37 67.16
15403    Cái giếng (bản khó) WELL2 1 50.00
15404    RLESTRING LSRLE 48 34.15
15665    Chỉ là phép nhân MTANUM 4 30.00
15846    Tree counting TREEK 23 32.00
15857    Heap Counting CHEAP 26 35.00
15862    Permutation counting DPER 170 56.96
15865    Morse decoding MORSEDEC 83 40.56
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 145 25.53
15878    Phần tử thứ K YPKTH 354 38.23
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 167 20.84
17191    Tong nghich dao C11NUM 15 15.24
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 7 14.04
19274    Operators BLOPER 315 19.21
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 26.88
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 208 44.04
20551    Sắp xếp HSPC14B 5 7.35
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 68 56.95
20554    Siêu mũ HSPC14E 32 17.49
20555    Giải thưởng HSPC14F 56 46.56
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 156 39.27
20558    Chơi nhảy HSPC14I 381 60.29
20559    Sàng HSPC14J 377 54.18
20560    Đếm HSPC14K 62 44.17
20561    Bất lặp HSPC14L 217 33.52
20947    Một bài tập về cây QTREEV 74 12.48
21068    Popular TPCPPLAR 34 33.86
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.