Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 26 26.15
3196    Divisibility Relation DIVREL 76 42.20
3197    Tree Construction TREECST 56 22.41
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 21.95
3266    K-query KQUERY 1042 28.85
3267    D-query DQUERY 846 41.15
3271    K-query II KQUERY2 260 22.88
3273    Order statistic set ORDERSET 401 35.58
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 300 16.13
3363    Svada SVADA 97 56.54
3460    Hình vuông SQUARES 157 49.88
3467    Aladdin ALADDIN 345 44.11
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3469    Quảng cáo ADS 1675 48.65
3500    Công ty COMPANY3 141 45.82
3501    Xây dựng đường QBBUILD 795 32.81
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 302 23.75
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 969 41.78
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 160 27.32
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 87 53.82
3529    Khu vui chơi HCN2 19 20.72
3530    Biến đổi số NUMBER 901 36.50
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3536    Cắt dãy CUTSEQS 238 27.70
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
3564    Pairs of Integers QBINT 63 43.40
3565    Choosing Gloves GLOVE 58 26.06
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 489 19.56
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 341 29.37
3587    Prime Again PAGAIN 338 15.50
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 14.81
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 23.24
3638    Word Counting WORDCNT 1159 26.53
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1009 40.43
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3641    Earthquakes EARTHQK 50 46.62
3642    Pretty Printing PRETTYP 63 45.92
3643    Traffic Network TRAFFICN 774 19.67
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 66.67
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 133 29.95
3646    Adventure Tourism ATOURISM 39 17.71
3647    Moebius MOEBIUS 1 2.22
3693    Maximum Sum KGSS 753 48.96
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1155 29.04
3732    Slikar SLIKAR 135 59.57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.