Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2463    Trò chơi với những đồng xu GWCOINS 37 50.63
2464    Đếm các hình chữ nhật CRECT 417 46.94
2472    Đua xe công thức 1 F1 72 30.37
2473    Đua xe công thức 2 F2 5 35.29
2474    Rào Vườn RAOVUON 62 32.09
2549    Tổng các ước chung lớn nhất GCDSUM 201 25.98
2580    Số phụ thuộc SUMS 459 22.86
2678    Closest distance GANNHAT 72 29.97
2684    Phân nhóm GROUP 198 29.96
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1421 35.29
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1824 33.64
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 2093 36.32
2827    Hành Tinh Đá NSP 320 29.52
2941    Khối tam chữ nhật II RECT3_2 7 24.39
2961    Triomino Game TRIOMINO 67 43.98
2978    Vần hoàn hảo NPR 167 23.18
3021    Tập hợp động CPPSET 510 34.17
3023    Binary multiplication MUL2COM 32 38.99
3024    Ai là sếp BOSS 199 33.12
3025    34 đồng xu COIN34 906 25.80
3026    Lũy thừa POWER 603 40.39
3030    Phần tử trung vị MEDIAN 444 34.93
3040    Số hiệu tổ hợp SHTH 411 32.21
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 405 19.76
3078    Copying DNA COPYDNA 9 11.84
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 669 20.03
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3849 44.17
3122    Lights LIGHTS 149 55.59
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 937 35.36
3125    Đến trường QBSCHOOL 2210 25.66
3137    Đếm cây nhị phân QBTREEK 112 23.32
3138    Các đại lý QBAGENTS 423 21.50
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 737 24.90
3140    Chip & Dale QBWIRE 55 27.33
3141    Tặng hoa QBFLOWER 44 25.75
3142    Trò chơi ở hội chợ QBMOUSE 37 32.82
3145    Cổ phiếu QBSTOCK 40 16.33
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3152    Xây nhà HOUSE 64 42.79
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
3160    Cắt bánh pizza QBPIZZA 23 17.09
3161    Cắt bánh QBCAKE 133 20.27
3162    Tổng vector VECTOR 1208 29.41
3163    Tô màu các hình tròn SCIRCLE 10 23.81
3170    Đánh số đồ thị GRNUM 1 4.35
3171    Phòng cháy FIRE 32 7.24
3172    Sắp xếp các viên bi QBSORT 79 41.20
3173    Tách từ WS 165 34.64
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 5 35.29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.