Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4062    Rob Mini-Safe MSAFE 77 60.34
4063    Sell Pigs MPIGS 25 50.00
4083    Tele Broadcast MTELE 44 63.04
4095    DORUCAK DORUCAK 10 13.60
4100    Sum of Vectors MVECTOR 53 34.36
4141    Euler Totient Function ETF 765 29.74
4146    Vòng tròn số CON 255 45.39
4154    IZBORI IZBORI 12 31.58
4155    OTOCI OTOCI 66 43.95
4156    PLAHTE PLAHTE 10 55.56
4180    Pizza Location PIZZALOC 471 25.94
4181    MELE3 MELE3 255 48.92
4191    Sky Code MSKYCODE 34 41.90
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 82 48.00
4195    GCD Determinant MSE08H 17 81.82
4208    Coder Rating CRATE 977 32.62
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 98 28.85
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1546 42.09
4226    Japan MSE06H 447 27.27
4244    Tree Num TREENUM 255 26.47
4259    Pilots MPILOT 886 47.61
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4318    Catch Fish MFISH 247 45.70
4329    Counting K-Rectangle KRECT 115 42.20
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 940 40.62
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 256 31.38
4354    Snowflakes TWINSNOW 354 21.77
4361    Connected Points CONNECTE 62 42.17
4378    Twofive TABLE5X5 18 60.78
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 699 26.53
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 78 19.97
4390    Cards shuffing CARDSHUF 166 38.62
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4427    Ball game BALLGAME 153 19.73
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 77 20.62
4462    TAPN TAPN 139 40.40
4477    Flower growing FLOWGROW 120 30.67
4480    Chaos Strings MCHAOS 347 33.88
4483    Roads Repair MROADS 110 41.16
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 88 40.06
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 318 38.52
4502    Chinese restaurant CHNREST 360 19.86
4503    Ball game 3 BALGAME3 36 17.85
4532    String reduction STREDUCE 87 29.63
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 350 33.96
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 273 22.23
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 129 29.34
4576    Phân tập LQDDIV 479 22.86
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.