Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 100.00
11550    Raldono và những tấm thẻ EUROCARD 29 100.00
11717    MADAGASCAR 4 VM12CIR 14 100.00
11879    Lát gạch 5 VMTILE 24 100.00
12661    Gray Code GRAYCODE 25 100.00
12904    Space Shuttle Experiments SPSE 6 100.00
15050    Pirate đi thực tập VMCOUNT 49 100.00
17494    Xay hang rao VOSFENCE 29 100.00
20638    Giải cứu công chúa VMPRINCE 13 100.00
21999    HOLE1 TPCHOLE1 17 100.00
22000    HOLE2 TPCHOLE2 12 100.00
12529    Em tập đếm 2 NKCNT2 83 99.55
11744    Scramble VMSCRMBL 41 99.30
10049    Tung đồng xu HEADTAIL 60 99.06
19586    Biểu thức logic DHLEXP 76 98.95
10218    C11DK2 C11DK2 110 98.87
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 48 98.82
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2865    Brainfuck Cộng NBFA 777 98.66
9368    Di chuyển mã KNMANO 42 98.64
20548    Đếm hình chữ nhật VMHCN 72 98.39
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.33
8111    Du lịch V11TOUR 114 98.31
19825    Trimino DHTRIMI 16 98.25
12941    Kiểm tra năng lực C11TEST 58 98.18
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
12965    Vùng biển của Lulu LSEA 106 98.14
24915    Bé và bảng số VMRESTO 206 98.10
17448    VOSTRIP VOSTRIP 19 98.04
6896    Máy tính COMPUTER 178 98.01
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 98.00
12979    Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VOBOARD 53 97.94
21628    VPDOMINO VPDOMINO 149 97.88
10016    Những hình tròn C11CIR 112 97.81
12975    Bảo vệ thành phố VODEFEND 37 97.81
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 173 97.78
10337    TRAKA TRAKA 73 97.78
10336    PLACE PLACE 203 97.76
4252    Dragon Football PERNALTY 114 97.75
12217    Đoạn thẳng TCOSEG 36 97.70
3479    Chuỗi hạt NKNL 234 97.70
21610    HBTLAST HBTLAST 83 97.70
17810    VOSTOUR VOSTOUR 154 97.69
2664    Brainfck Nhập xuất VBF1 903 97.68
3892    Trồng cây GARDEN25 149 97.66
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
22043    Bob xây nhà BOB 137 97.63
22038    KAMP KAMP 64 97.62
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.