Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
26039    Chia đất VOLAND 51 93.83
2646    WHITE BLACK LEM4 453 93.82
13148    Trò chơi thỏ RABGAME 180 93.81
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 750 93.80
17654    Query VQUERY 55 93.79
4418    OR Xâu MNE07 417 93.79
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1160 93.77
17310    Uplan VNPLAN2 8 93.75
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1739 93.74
2582    Nối điểm PBCPOINT 335 93.74
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1930 93.73
4614    Hàng cây FIRS 1251 93.71
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
15191    Công việc tuyển dụng VMCOMP 282 93.68
11978    Tên đẹp C11BEAU 644 93.68
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2165 93.67
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 121 93.63
2333    Billboard painting NKPANO 176 93.62
13270    VOI 2013 - Trộn xâu STMERGE 800 93.59
19548    Thủ đô CAPITAL 143 93.59
3840    Revamping Trails REVAMP 676 93.59
22040    ZABAVA ZABAVA 169 93.58
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 146 93.56
2724    Sức mạnh của ngôn từ VWORDPOW 511 93.55
11898    Trò chơi với bảng số VMGAME 15 93.55
2602    Help Conan ! (version 3) LSPITO 247 93.51
10191    Tham quan Thành Cổ TTRIP 567 93.50
2919    Mã và tốt KANDP 239 93.50
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 906 93.48
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 553 93.48
2861    Chia nhóm BCDIV 1266 93.47
9833    Xếp hình FBRICK 424 93.46
20352    Nhà hàng 5 sao RESTR 28 93.46
10279    Dãy con không giảm dài nhất VOLIS 410 93.46
17219    Lại là KMP REKMP 29 93.44
3497    Tin mật SEC 548 93.42
22185    Chăn Lợn VOPIG 54 93.40
2814    The secret key MAKHOA 40 93.39
4540    Lâu đài cát CTNEWS 596 93.38
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 200 93.34
10135    Đọng nước C11WATER 492 93.33
2721    Nước lạnh VCOLDWAT 1248 93.32
2198    Leaves NKLEAVES 268 93.27
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
22219    Những viên bi ma thuật VOMARBLE 39 93.24
4592    Clear Numbers CLEAR 283 93.20
2266    Tách từ NKSEV 524 93.20
12890    Biệt đội Lí lắc LTEAM 38 93.18
2874    Phân Trang PTRANG 1465 93.18
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.