Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 1013 93.18
11258    Dãy số QT QTSEQ 625 93.16
2740    KMIN KMIN 1871 93.16
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 510 93.13
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 962 93.12
6561    Time Travel TTRAVEL 298 93.09
12704    Số nguyên tố! C11PNUM 634 93.05
2663    Triangles VTRI 282 93.04
12216    Bàn cờ PCHESS4 36 93.03
26127    Đốn Cây VODONCAY 131 93.03
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 573 93.03
6952    Cách nhiệt INSUL 1685 93.03
2224    Team Selection NKTEAM 699 93.03
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 137 92.99
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 873 92.98
2548    Thị trưởng V8MAYORS 66 92.96
2603    Mèo MEO 800 92.96
11991    Đổi chổ C11SWAP 81 92.94
2802    Tam giác 2 VTRI2 125 92.93
6359    Rocks Game ROCKS 306 92.92
9073    Dãy số C11SEQ 1086 92.91
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 61 92.91
2255    IOI07 Miners NKMINERS 217 92.88
9822    Làm quen bạn mới FSELECT 428 92.86
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 47 92.86
6527    Mua đất LANDK 143 92.86
20724    Mê cung VMAZE 61 92.86
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 977 92.85
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1105 92.84
12593    Hang động C11CAVE 938 92.78
8195    Borrowing money DUGOVI 116 92.78
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2655 92.77
2262    Tung đồng xu NKTOSS 602 92.77
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1612 92.76
2918    Gấp tiền NOTE 901 92.73
2718    Vùng hàng xóm bò VNABOR 54 92.72
2304    Monkey island NKTRAFIC 48 92.71
4575    Self-divisible Number SELFDIV 42 92.71
8760    Salesman SALESMAN 38 92.71
2265    Đa giác NKPOLI 300 92.69
15051    RR VMRR 862 92.68
9187    REGIONS REGIONS 64 92.68
6184    Chocolate Buying CBUYING 1339 92.67
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2157 92.66
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 153 92.66
3859    K - Không đơn độc KKDD 157 92.65
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1674 92.64
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 881 92.63
22367    VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị VOITSORT 205 92.61
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 1943 92.60
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.